Autodeelactieplan

Autodelen wint aan belang. Jaar na jaar neemt het aantal autodelers in Vlaanderen toe. Er zijn ook steeds meer organisaties die hun diensten aan autodelers aanbieden. Elk systeem heeft haar eigen kenmerken en unique sellingpoints.

Tegenover deze onmiskenbare positieve trend staat dat de consument, overheid en bedrijfswereld geen overzicht meer hebben op deze snel ontwikkelende branche. Bovendien moeten lokale overheden inspelen op een exponentiële toename van het aantal aanbieders.

Waarom?

Er is een duidelijke nood aan transparante, objectieve informatie over autodelen en aan een duidelijk autodelen stimulerend autodeelbeleid zowel voor de consument, de overheid als de autodeelorganisaties zelf. Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen exponentieel groeit.

Wat?

Een autodeelactieplan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een voorstelling van de gewenste ideale situatie, bij voorkeur, voor de komende 5 jaar. Het omvat meetbare, ambitieuze en realistische doelstellingen.  Het omvat maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau.

Begeleiding

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij het plannen en opzetten van een lange termijnvisie via de opmaak van een autodeelactieplan. Voor meer info, mail naar johannes@autodelen.net.

 

Terug naar lokale overheden