Autodeelactieplan

Op vraag van de gemeente stelt Autodelen.net een actieplan op om gedurende vijf jaar gedeelde mobiliteit, en autodelen in het bijzonder, te ondersteunen en stimuleren. 

Wat is een autodeelactieplan?

Een autodeelactieplan bestaat uit een beschrijving van de huidige mobiliteitssituatie en een voorstelling van de gewenste situatie. Het omvat meetbare en ambitieuze doelstellingen op lange termijn (gemiddelde 5 jaar) met meer dan 50 concrete acties die inzetten op minder privé autobezit, meer autodelers en meer gebruikers van zero-emissie transport of vervoer. Het omvat o.a. maatregelen op vlak van parkeerbeleid, communicatieacties en het delen van het gemeentelijk wagenpark.

Waarom een autodeelactieplan?

Als lokale overheid  heb je  nood aan transparante, objectieve informatie over autodelen en aan een duidelijk stimulerend autodeelbeleid zowel voor de consument, de overheid als de autodeelorganisaties zelf. Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen  en gedeelde mobiliteit in he gemeenten exponentieel groeien.

Autodeelactieplan in je gemeente?

Neem bij interesse of voor meer info contact op met overheden@autodelen.net

 

Terug naar lokale overheden