Een autodelen stimulerend parkeerbeleid

Autodelen zorgt voor meer open ruimte in de stad en verhoogt de leefbaarheid van buurten doordat er minder wagens in omloop zijn. Naarmate het aantal deelwagens toeneemt, zal de stad bijgevolg minder openbare parkeerplaatsen beschikbaar moeten stellen voor de bewoners.

Een lokale overheid kan via het parkeerbeleid mee het succes bepalen van autodelen. De twee belangrijkste instrumenten daarbij zijn:

  • Parkeerplaatsen voor autodelen (toegewezen of vrij)
  • Parkeervergunningen voor meerdere of alle parkeerzones (gratis of betalend)

Aanvullend kunnen nog enkele flankerende instrumenten gehanteerd worden zoals buurtparkings, Park en ride zones, …

Een autodelen stimulerend parkeerbeleid vertrekt vanuit onderstaande 2 basisprincipes:

Terug naar lokale overheden