ART-Forum

Eind april 2019 vond in Bremen de opstartvergadering van een het Europees Interreg (Noordzee regio) project ART-Forum (Automated Road Transport Forum) plaats. Dertien partners uit zeven Europese landen, allen gelegen rond de Noordzee, zullen gedurende drie jaar intensief samenwerken rond het opbouwen van kennis en politiek bewustzijn rond de impact van autonoom wegvervoer. Autodelen.net en de projectpartners delen allen dezelfde visie: Het toekomstige autonome transport moet gedeeld worden om de positieve impact op duurzame mobiliteit en leefbaarheid van de steden te verzekeren.

Verschillende niveaus van automatisering

In de mobiliteitswereld is heel wat te doen over de ontwikkeling van autonome wagens. Nieuwe wagens worden steeds meer uitgerust met technologie die bepaalde taken van bestuurders overneemt. Denk bijvoorbeeld aan parkeerassistentie, cruise control, lane keeping, automatische remsystemen, enz. Dit komt de algemene verkeersveiligheid ten goede, maar ook het comfort van de bestuurder. Dit zijn echter nog maar de eerste stappen richting een volledig zelfrijdende wagen. Internationaal spreekt men over zes niveaus van autonoom transport, waarbij niveau nul de conventionele wagen zonder enige vorm van tussenkomst voorstelt en het vijfde niveau  de volledig autonome wagen zonder enige tussenkomst van een bestuurder omvat.  Verschillende internationale spelers zoals Google, Tesla en Uber zijn op grote schaal testen aan het uitvoeren met zelfrijdende auto’s.

 

What will the future bring?

Het is momenteel nog heel onduidelijk hoe ver deze technologische evolutie zal reiken. Zullen er over 20 jaar enkel nog autonome voertuigen rondrijden? Of wordt dat pas mogelijk binnen 50 jaar? Of zal dat nooit helemaal lukken? Niemand die het echt weet. Wat we wel weten is dat dergelijke evolutie potentieel een grote impact kan hebben op de maatschappij.

In het ART-Forum project willen we de toekomst mee vormgeven. We focussen ons doelbewust niet op de technische kant van de zaak. Daar zijn anderen beter in. Wij willen specifiek onderzoeken wat de mogelijke impact van zelfrijdend  personen- en vrachttransport is op onze samenleving. Wat kan autonoom vervoer betekenen voor steden en rurale gebieden zowel op een positieve als negatieve manier? Zullen kinderen dan massaal een autonome wagen gebruiken om naar school te gaan? Zullen pendelaars dan kunnen werken in hun auto en de filetijd niet meer als verloren tijd ervaren? Zullen onze straten dan veiliger worden omdat auto’s veel sneller kunnen ingrijpen dan mensen? …

Het project wil ook handvaten reiken aan (lokale) overheden, zodat ze zich al kunnen voorbereiden op de komst van zelfrijdende voertuigen. De impact van ART op sociaal en ruimtelijk vlak wordt bestudeerd, als ook de maatregelen die overheden kunnen treffen om de maatschappelijke impact te maximaliseren.

 

De toekomst is gedeeld

Autodelen.net is partner in dit project omdat er een heel duidelijke link is tussen autonoom vervoer en gedeelde mobiliteit. Het potentieel van ART is enorm (bv. minder wagens nodig voor hetzelfde aantal ritten, minder ruimte inname door auto’s, grotere veiligheid,…). Er hangt echter ook een zwaard van Damocles boven ons hoofd als we niet de juiste keuzes maken. Als we met z’n allen een eigen autonome wagen bezitten dan zullen files nauwelijks verminderen, zullen we nog steeds evenveel plaats nodig hebben voor geparkeerde auto’s en zal het irrationeel gebruik van auto’s niet verminderen. Een studie van het ITF (International Transport Forum) vat verschillende scenario’s samen en concludeert dat we potentieel slechts 10% van het huidig wagenpark nodig hebben om aan alle vervoersbehoeften te voldoen.  Maar dit kan enkel als we slimme, gedeelde zelfrijdende voertuigen creëren.

Het ART-forum zal samen met overheden, bedrijven, middenveld en burgers zoeken naar wegen om het gedroomde, gedeelde scenario te verwezenlijken.

 

Partners ART-forum

Het project consortium bestaat uit dertien verschillende Europese partners uit zeven Europese landen. Zes steden en regio’s zullen zelf pilots uitvoeren, meestal met autonome busjes, en die kennis delen met het consortium andere stakeholders. Drie academische partners leggen zich toe op het onderzoeksluik van het project en willen onder meer achterhalen hoe burgers op dit moment kijken naar autonome wagens. Met Autodelen.net leggen we ons toe op het opzetten van (inter)nationale expert workshops, om draagvlak te creëren en beleidsaanbevelingen te formuleren, en een living lab waarbij we het gebruik van een zelfrijdende wagen zullen simuleren en nagaan welke impact dit heeft op het mobiliteitsgedrag van burgers. Bovendien zullen we ook onderzoek voeren onder Belgische autodelers en peilen naar hun bereidwilligheid ten opzichte van zelfrijdende auto’s.

 

Wil je deelnemen aan een expert workshop? Stuur een mail naar johannes@autodelen.net met vermelding van je organisatie en de reden waarom je interesse hebt in het project.

 

Partners: Autodelen.net, Taxistop, Stad Mechelen (België), Stad Bremen,  DLR, Mobile Zeiten en Bremerhaven Bus (Duitsland), Stad Aalborg en Universiteit van Aalborg (Denemarken), Stad Bergen (Noorwegen), Provincie Groningen (Nederland), Robert Gordon University Aberdeen (Schotland) en West Yorkshire Combined Authority (Engeland).