Autodelen Meetjesland

Met autodelen meetjesland zetten we in samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland autodelen op de kaart in het meetjesland. Gedurende de periode 2018 – 2020 zetten we in op het breedschalig informeren over autodelen en het opzetten van nieuwe autodeelprojecten. We stimuleren burgers, gemeentebesturen en organisaties hun eigen wagens te delen en ondersteunen hen hierbij.

Landelijke regio

Het meetjesland is een landelijke regio met een zeer beperkt aanbod aan openbaar vervoer. Met autodelen willen we een stap zetten naar vervoer op maat om zo de basisbereikbaarheid van de Meetjeslanders te verbeteren.

Kwetsbare doelgroep

Binnen het project is er extra aandacht voor de kwetsbare doelgroep. Door autodelen beschikbaar te maken voor iedereen, willen we ook mensen betrekken die minder middelen hebben of een beperking hebben. Daarnaast is het de bedoeling om een innovatief living lab op te zetten waarbij we nieuwe oplossingen uitproberen zoals een boodschappendienst, het delen van een auto met chauffeur…

 

Timing

Dit project startte in 2018 en loopt nog tot eind 2020.

MEer info?

Ben jij geïnteresseerd om als organisatie of als particulier je wagen te delen in het Meetjesland? Neem contact op met merel via merel@autodelen.net , we ondersteunen je graag!

Meer weten over autodelen in het meetjesland of up-to-date blijven van wat er gebeurt in het meetjesland? Neem een kijkje op https://autodelenmeetjesland.be/ of volg de facbookpagina.

PARTNERS

Voor dit project werkt Autodelen.net samen met Natuurpunt en partners Meetjesland.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van:

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.