Buddy-project (afgelopen)

Autodelen.net rolde in 2017- 2018 in 3 Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent en Leuven) een buddy-project uit. Het doel van dit project was om autodelen inclusiever te maken. Dit wouden we bereiken door een buddy mee op pad te sturen met diegenen voor wie starten met autodelen niet zo evident is.

Drempel verlagen

Bepaalde doelgroepen, bv. mensen met migratieachtergrond (MMM), senioren, nieuwkomers,… maken minder gebruik van een deelwagen. Om de drempel te verlagen kunnen mensen via een buddy (ervaren autodeler) op een leuke manier de voordelen van autodelen leren kennen. Dit maakt hen mobieler en zorgt ervoor dat ze op een gemakkelijke en goedkope manier een auto kunnen ontlenen.

Buddy: wat?

Tijdens een testrit met de deelwagen toont de buddy (een ervaren autodeler) de geïnteresseerden hoe je een deelauto reserveert, opent/sluit, hoe je tankt, … Kortom, hoe gebruik je de deelauto van A tot Z.

Aangezien het project momenteel afgelopen is, zoeken we geen nieuwe vrijwilligers meer, die de rol van buddy op zich willen nemen.

MEER WETEN?

Lees onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van het buddy project in ons inspiratieboek voor inclusieve gedeelde mobiliteit. 

Met de steun van:

banner KBS

Meer info: www.fdme.be