Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een vrijwillige overeenkomst (2017-2020), aangegaan door de Vlaamse Overheid en 105 andere partners om bedrijven, overheden, organisaties en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit. De 106 ondertekenaars willen elkaar en externen stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren.

Doelstellingen

Met de focus op auto- en fietsdelen, carpoolen en elektrische mobiliteit levert deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen 2020 willen wij het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zien stijgen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Diverse acties door een gevarieerde groep ondertekenaars

Alle ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie van gedeelde mobiliteit, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein reeds tot resultaten heeft geleid

Duur van het engagement

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste ‘Green Deal’ van de Vlaamse overheid en werd gelanceerd op 27 maart 2017. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden op die dag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en de eerste 76 partners deze eerste ‘Groene Economie Convenant’ of ‘Green Deal’ in Vlaanderen. Intussen ligt het aantal ondertekenaars al op 106 en werden al meer dan 465 acties succesvol uitgevoerd. Bij afloop van deze green deal aan het einde van 2020 zal gedeelde mobiliteit dus voorgoed ingebed zijn in het Vlaamse mobiliteitslandschap. 

Meer info

Concrete streefcijfers, opzet en aanpak, de acties en thema’s, … of zelf deelnemen aan deze Green Deal? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.