Green Deal Gedeelde Mobiliteit

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is een vrijwillige overeenkomst (2017-2021), aangegaan door drie Vlaamse ministers en 103 andere partners om bedrijven, overheden, organisaties en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit. De 106 ondertekenaars willen elkaar en externen stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. 

Op 30 juni 2021 werd dit project officieel afgerond.

Doelstellingen

Met de focus op auto- en fietsdelen, carpoolen en elektrische mobiliteit leverde deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. De ondertekenaars stelden zichzelf tot doel om tegen 2020 het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk te doen stijgen. Daarbij werd maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Diverse acties door een gevarieerde groep ondertekenaars

Alle ondertekenaars engageerden zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie van gedeelde mobiliteit, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars waren een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgde daarmee voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot belangrijke resultaten heeft geleid. 

Verloop van het project

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste ‘Green Deal‘ van de Vlaamse overheid en werd gelanceerd op 27 maart 2017. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden op die dag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en de eerste 76 partners deze eerste ‘Groene Economie Convenant’ of ‘Green Deal’ in Vlaanderen. Bij een tweede ondertekenmoment in 2018 kwam het aantal ondertekenaars op 106 te liggen. In het voorjaar van 2021 werd de Green Deal feestelijk afgerond in een (digitaal) slotevent, waar bleek dat gedeelde mobiliteit intussen voorgoed ingebed is in het Vlaamse mobiliteitslandschap. 

Het succes van deze Green Deal

Dankzij meer dan 590 succesvolle acties werd gedeelde mobiliteit bekender in Vlaanderen, vergrootten we samen het aanbod van en de vraag naar deelmobiliteit én leverden we heel wat onderzoek en nieuwe deelmobiliteitsexperten af. 

En we zijn nog niet klaar: niet met Green Deals, niet met gedeelde mobiliteit. Uit het eindrapport blijkt dat de meeste ondertekenaars zich  niet alleen verder willen inzetten voor gedeelde mobiliteit, maar dat ze ook heel wat aanbevelingen hebben voor het mobiliteitsbeleid én voor het Green Deal-instrument. 

MEER ontdekken

Benieuwd naar resultaten, een greep uit de acties of een overzicht van de evenementen die we deden? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.