Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Je gemeente heeft nood aan een actieplan rond gedeelde mobiliteit?
Meedenken aan een aangepast verzekeringskader voor autodelen?
Workshops organiseren rond duurzame mobiliteit in je buurt of wijk?
Je wil inzetten op gedeelde mobiliteit binnen je bedrijf?
Al goed op weg en je wil je good practice delen met anderen?

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Via deze vrijwillige overeenkomst (2017-2020) met de Vlaamse overheid willen wij bedrijven, overheden en burgers in Vlaanderen een maximale toegang bieden tot gedeelde mobiliteit en stimuleren en ondersteunen om hun mobiliteit duurzamer te organiseren. Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen levert deze Green Deal een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid. Tegen 2020 willen wij het aantal autodelers, carpoolers en fietsdelers aanzienlijk zien stijgen. Daarbij wordt maximaal ingezet op elektrisch autodelen en elektrisch fietsdelen.

Acties

Alle ondertekenaars engageren zich elk tot meerdere acties zoals bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilots in de praktijk bij bouwprojecten en op bedrijventerreinen. De ondertekenaars zijn een mix van lokale overheden, bedrijven, sectororganisaties en ngo’s. Deze Green Deal zorgt voor unieke en nieuwe samenwerkingsverbanden die op het terrein tot resultaten moeten leiden.

Lancering

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit is de eerste ‘Green Deal’ van de Vlaamse overheid en werd gelanceerd op 27 maart 2017. De Vlaamse ministers Joke Schauvliege, Ben Weyts en Bart Tommelein ondertekenden op die dag samen met de initiatiefnemers Autodelen.net, Taxistop, The New Drive en The Shift en 76 partners deze eerste ‘Groene Economie Convenant’ of ‘Green Deal’ in Vlaanderen. De lancering en persmoment in de KVS in Brussel was met meer dan 100 aanwezigen een succes te noemen. Een gevarieerd publiek van lokale overheden, middenveldorganisaties, bedrijven en mobiliteitsaanbieders tekenden officieel de overeenkomst en kregen een fotomoment aan de pancarte. Meer over dit persmoment lees je hier.

 

Meer info

Concrete streefcijfers, opzet en aanpak, de acties en thema’s, … of zelf deelnemen aan deze Green Deal? Je ontdekt het allemaal op www.gedeeldemobiliteit.be.

 

partners GD ondersteuning GD


terug naar projecten