Mobipunten

Op 7 september 2017 stelden Taxistop en Autodelen.net een nieuw concept voor: “mobipunten”. Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen. Een mobipunt moet voldoen aan 24 prestatie-eisen, gaande van fietsparking, autodelen tot een nabije halte van openbaar vervoer. Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit graag ook in Vlaanderen. Daarom kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek uit te bouwen. 

Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte  verfijnen het concept en begeleiden gemeenten en vervoerregio’s met het concretiseren van mobipunten. Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. We willen dat iedereen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kan kiezen. Een mobipunt brengt de verschillende vervoersmodi samen. .

Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven, moet leiden tot meer herkenbaarheid en kwaliteit. We kozen ervoor om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.

Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten

Om een wildgroei aan mobipunten te voorkomen kwam MOW recent met de Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten (VBM) naar buiten. De studie werd uitgevoerd door BUUR/The New Drive i.s.m. de mobipunt-partners, De Lijn, VRP en vele anderen. In de VBM wordt een mobipunt aanzien als een fysieke, herkenbare locatie waar verschillende op elkaar afgestemde vervoersmodi aanwezig zijn. Het mobipunt biedt daarnaast extra diensten aan en is ruimtelijk optimaal georganiseerd met als doel combimobiliteit, de toegang tot en overstap tussen verschillende modi, te faciliteren. Om de 24 prestatie-eisen in de praktijk toe te passen wordt gewerkt met een mobipunten-matrix.

Meer info

www.mobipunt.be of hallo@mobipunt.be 

Het uitdenken van het concept en de ontwikkeling van het beeldmerk en illustraties kaderen binnen het Interreg Noordzee project Share-North, gecofinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Share-North project zorgt onder meer voor een overdracht van kennis van de steden Bremen en Bergen (Noorwegen). Beide steden hebben momenteel een beleid rond mobipunten. 
Sinds januari 2018 kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek verder uit te bouwen.