Mobipunten

Op 7 september 2017 stelden Taxistop en Autodelen.net een nieuw concept voor: "mobipunten". Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit graag ook in Vlaanderen. Daarom kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek uit te bouwen. 

Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte zullen het concept verfijnen en gemeenten kunnen begeleid worden met het installeren van mobipunten. Een mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. We willen dat iedereen op elk moment de meest efficiënte vervoerswijze kan kiezen. Een mobipunt brengt de verschillende vervoersmodi samen. Door onder meer een syllabus en studiereis naar het Duitse Bremen of Noorse Bergen zal er een lerend netwerk gecreëerd worden.

Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven, moet leiden tot meer herkenbaarheid, kwaliteit. We kozen ervoor om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.

Lokale overheden

Taxistop en Autodelen.net ijveren er verder voor om bij elk nieuw stadsontwikkelingsproject mobipunten vanaf de ontwerpfase mee te nemen in het project.​ Dit jaar zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Wij hopen dat mobipunten een plaats krijgen in elk partijprogramma om buurten aantrekkelijker te maken. Wil je het concept en de criteria beter leren kennen? Download dan de conceptnota (Engelstalige versie: MobiPunt). Ga nog eens stapje verder: lees hier ook het Memorandum "Gedeelde Mobiliteit" voor lokale overheden.

Meer info

Een aparte website rond mobipunten is in opmaak.

Het uitdenken van het concept en de ontwikkeling van het beeldmerk en illustraties kaderen binnen het Interreg Noordzee project Share-North, gecofinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Share-North project zorgt onder meer voor een overdracht van kennis van de steden Bremen en Bergen (Noorwegen). Beide steden hebben momenteel een beleid rond mobipunten. 
Sinds januari 2018 kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek verder uit te bouwen.