STARS

Begin oktober 2017 is het startschot gegeven voor het Europese onderzoeksproject STARS*. Samen met acht partners** uit onder meer Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië zal Autodelen.net de komende twee en een half jaar onderzoek voeren naar autodelen in de EU.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie budget vrijmaakt om autodelen van heel nabij onder de loep te nemen en na te gaan welke evoluties de sector momenteel doormaakt. De focus ligt daarbij op lokale besturen en op hoe zij kunnen inspelen op toekomstige trends. Het project gaat van start met een breed onderzoek naar de huidige stand van zaken van autodelen. Autodelen.net neemt de leiding over dit belangrijke eerste onderzoekspakket. We zullen zo veel mogelijk aspecten van de Europese autodeelsector in kaart brengen en in minimaal twintig steden diepgaander onderzoek doen naar de actieve autodeelorganisaties. Het is de bedoeling om een heldere en alomvattende classificatie van de vele bestaande initiatieven uit te werken. We zullen daarbij ook op zoek gaan naar (wetgevende) barrières die een structurele doorbraak van autodelen momenteel nog in de weg staan.

DRIJFVEREN VOOR AUTODELEN

In een tweede luik verschuift de focus naar de gebruikers van autodeelinitiatieven. We zijn meer bepaald geïnteresseerd in hun drijfveren om aan autodelen te doen en naar het belang van een aantal factoren om te kiezen voor een bepaalde vorm van gedeelde mobiliteit. 

Bij de bevraging van meer dan 3.000 autodelers zullen we onder meer aandacht hebben voor gedragsveranderingen, voor het gebruik van nieuwe technologieën (bv. mobiele app’s) en voor socio-economische factoren.

TOOLKIT VOOR LOKALE BESTUREN

Dit grootschalig onderzoek moet onder meer resulteren in een brede inventarisatie van de Europese autodeelorganisaties en in een concrete toolbox voor lokale besturen. Deze handleiding moet hen in staat stellen om op relatief korte termijn autodelen lokaal op de kaart te zetten en zo structureel bij te dragen aan de groei van gedeelde mobiliteit in hun stad of gemeente.

10 Beleidsaanbevelingen voor autodelen in Europa

Autodelen.net schreef mee aan een reeks beleidsaanbevelingen om autodelen verder te doen groeien in Europa. Meer informatie vindt u op deze pagina, en het volledige document kan u hier downloaden.

*Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS

**De 8 partners zijn: 

Universiteit van Turijn; Universiteit van Göteborg; Universiteit van Cardiff; Bundesverband CarSharing; Freie Hansestadt Bremen; LGI; ICLEI; GM Global Propulsion Systems Turijn en Autodelen.net

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op de website van STARS