STARS

Van oktober 2017 tot maart 2020 was Autodelen.net betrokken in het Europese onderzoeksproject STARS*. Samen met acht partners** uit onder meer Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben we gedurende twee en een half jaar onderzoek gevoerd naar autodelen in de EU.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie budget vrijmaakte om autodelen van heel nabij onder de loep te nemen en na te gaan welke evoluties de sector de laatste jaren heeft doorgemaakt. De focus ligt daarbij op lokale besturen en op hoe zij kunnen inspelen op toekomstige trends. Het project ging van start met een breed onderzoek naar de huidige stand van zaken van autodelen. Autodelen.net nam de leiding over dit belangrijke eerste onderzoekspakket. We brachten zo veel mogelijk aspecten van de Europese autodeelsector in kaart en in twintig steden hebben we diepgaander onderzoek gedaan naar de actieve autodeelorganisaties. Op die manier hebben we een heldere en alomvattende classificatie van de vele bestaande autodeelinitiatieven uitgewerkt. We gingen daarbij ook op zoek naar (wetgevende) barrières die een structurele doorbraak van autodelen momenteel nog in de weg staan. Alle resultaten van dit onderzoek vindt u in de deliverables 2.1, 2.2 en 2.3 op deze pagina.

DRIJFVEREN VOOR AUTODELEN

In een tweede luik verschoof de focus naar de gebruikers van autodeelinitiatieven. We zijn meer bepaald op zoek gegaan naar hun drijfveren om aan autodelen te doen en naar het belang van een aantal factoren om te kiezen voor een bepaalde vorm van gedeelde mobiliteit. 

TOOLKIT VOOR BELEIDSMAKERS

Dit grootschalig onderzoek heeft ook geleid tot een concrete toolbox voor beleidsmakers. Deze handleiding moet hen in staat stellen om op relatief korte termijn autodelen lokaal op de kaart te zetten en zo structureel bij te dragen aan de groei van gedeelde mobiliteit in hun stad of gemeente.

10 Beleidsaanbevelingen voor autodelen in Europa

Autodelen.net schreef mee aan een reeks beleidsaanbevelingen om autodelen verder te doen groeien in Europa. Meer informatie vindt u op deze pagina, en het volledige document kan u hier downloaden.

Belangrijkste conclusies STARS onderzoek

Op deze pagina worden de belangrijkste resultaten van het volledige STARS-onderzoeksproject samengevat. U vindt er ook alle afzonderlijke onderzoeksrapporten.

Op het einde van het project organiseerden we een webinar waar we de belangrijkste conclusies van het onderzoek hebben toegelicht. U kan deze webinar hier herbekijken.

*Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS

**De 8 partners zijn: 

Universiteit van Turijn; Universiteit van Göteborg; Universiteit van Cardiff; Bundesverband CarSharing; Freie Hansestadt Bremen; LGI; ICLEI; GM Global Propulsion Systems Turijn en Autodelen.net

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op de website van STARS