Verover de ruimte

Onder de leuze “Verover de ruimte!” roept Autodelen.net alle Vlamingen op om een parkeerplaats voor één keer een andere bestemming te geven. In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije ruimte beperkt en auto’s slokken een flink deel van dit schaarse goed op. In Vlaanderen zijn er meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen, dat is méér dan er Vlamingen zijn.

Before After

Autodelen

Autodelen blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s en méér ruimte. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privé-wagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggeven aan voetgangers en buurtbewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen terug aantrekkelijke alternatieven worden.  

Visueel maken

Om de winst van autodelen visueel te maken roept Autodelen.net op om op tijdens de Week van de Mobiliteit de ruimte terug te claimen en zoveel mogelijk parkeerplaatsen alternatief inrichten. Wat dacht je van een terras, een cocktailbar, een barbecue of een echte speeltuin? Een Verover-de-ruimte-actie is in de eerste plaats ook een leuke dag met kennissen/vrienden/buren.

Project

Autodelen.net zorgt voor de uitwerking van het concept en coördinatie van de acties. De oproep om deel te nemen zal wijdverspreid worden vanaf mei 2019.

Meedoen?

Registreer dan zeker jouw actie op de website van de Week van de Mobiliteit!

Alle info en ondersteunende documenten vind je hier.

 

HP_Blue_RGB_150_LG