Verover de ruimte

Vandaag de dag is het maar al te duidelijk hoeveel ruimte er voorzien wordt voor (stilstaande) wagens en hoe schaars de ruimte voor de burger is. Daarom veroveren we de ruimte op Koning Auto en maken we plaats voor mens en buurt. Met de leuze “Verover De Ruimte” maakt Autodelen.net de ruimtewinst van autodelen zichtbaar.

Before After

Meer ruimte dankzij autodelen

Autodelen blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s en méér ruimte. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk zes tot twaalf privé-wagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggeven aan (buurt)bewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen terug aantrekkelijke alternatieven worden. Met de Verover De Ruimte-campagne  maken we visueel welke ruimtewinst we bekomen door met z’n allen massaal auto’s te delen. 

waarvoor wil jij ruimte veroveren?

Samen met verschillende partnerorganisaties nam Autodelen.net in 2020 telkens acht parkeerplaatsen in, op 25 verschillende locaties in Vlaanderen! Hiermee werden 200 parkeerplaatsen (of 2400 m²) anders ingericht. Daarmee maakten we de hoeveelheid ruimte zichtbaar die 25 deelwagens zouden uitsparen in Vlaanderen. De ruimte werd telkens veroverd voor een specifiek doel (meer bos, meer groen, meer ontmoeting, meer ruimte om te sporten en te bewegen). 

Heb je een ander idee waar je in het huidige Vlaanderen geen ruimte voor vindt? Laat het ons weten en verover met ons de ruimte. 

Gemeente, Reserveer onze mobiele parklet!

Dit jaar richten we ons op alle gemeenten en steden! Voor twee weken kan je onze mobiele parklet reserveren en creëer je zo een groene, interactieve mini-ontmoetingsplek op straat. Zo maak je als lokaal bestuur duidelijk dat je durft nadenken over een herverdeling van de publieke ruimte

Meer informatie over deze actie vind je op www.veroverderuimte.be.

Kriebelt het om zelf parkeerplaatsen in te nemen? Download onze handleiding en organiseer je eigen ‘Verover de ruimte’-actie!

HP_Blue_RGB_150_LG

Bewerkt op 9 december 2020