Project Molenbergwijk

 

Het participatief experiment Delende Buurten in de Molenbergwijk in Beveren verwerfde eerst via interviews met buurtbewoners inzicht in de plaatselijke mobiliteit. Dit vormde een start voor onderstaande zaken.

Co-creatiesessies

Op basis van de antwoorden van dit interview werden twee co-creatiesessies (klik hier voor alle foto’s, info en verslagen) met de buurtbewoners gehouden om ideeën en mogelijke oplossingen te verzamelen voor de (mobiliteits)uitdagingen in de buurt.

 Opening deelpunt

Tijdens de opening van het deelpunt op 16 september 2017 kon de buurt kennismaken met autodelen via Stapp.in en elektrische fietsen, aangeboden door Business Bike Solutions. Het Deelpunt is ook een ontmoetingspunt waar tijdens de Week van de Mobiliteit tal van activiteiten werden georganiseerd. Bekijk hier de folder van het Deelpunt.

Foto’s © taxistop

Testopstelling tijdens de Week van de Mobiliteit (16-22/09)

  • Diederik Van Beverenlaan (september 2017): verkeerstelling en installatie sensibiliseringsbord
  • Oud Atletiekplein met 
    Creatie ontmoetingsplek en deelpunt (alles over delen) (eventuele verlenging)
  • Wilhelmietenlaan: varkensruggen weghalen: meer ruimte vrij voetgangers & leukere invullingen
  • Kruispunt Arenberglaan en Sint-Martenslaan: kleurrijke grondtekening

Foto’s © taxistop

Leven zonder auto? Bewoners testen het uit!

Minder auto’s in de buurt betekent ook meer ruimte. Gedurende een hele maand (vanaf 18/09) zetten 11 buurtbewoners hun auto aan de kant om in ruil hiervoor te proeven van alternatieve vervoersmodi. 

Zo kan bijvoorbeeld een elektrische fiets (van Business Bike Solutions) gebruikt worden voor woon-werkverplaatsingen. Om boodschappen te doen kan er een bakfiets ingeschakeld worden of er kan samen met de buurt een carpooldienst opgezet worden. Er kan ook gekozen worden voor thuislevering en indien nodig kan er een deelwagen gebruikt worden. Hiervoor kunnen de deelnemers beroep doen op de deelwagens van Stapp.in. Ook het openbaar vervoer is vanzelfsprekend een uitstekend alternatief waar de kandidaten een beroep op kunnen doen. 

ondersteuning beveren