Schoten

De gemeente Schoten biedt een Fiat Doblo met vijf zitplaatsen aan, die je kan ontlenen bij de milieudienst. De auto heeft een aardgas- en benzinetank. Eerst wordt de aardgastank leeggereden, waarna automatisch overgeschakeld wordt op de benzinetank. Sinds eind 2015 kan je ook Fiat 500 L Living ontlenen.

Bekijk hier een filmpje over hoe het delen van het gemeentelijk wagenpark in de praktijk wordt ingevuld in schoten.

Type wagen Fiat Doblo (Aardgas) & Fiat 500 L Living
Financiële regeling
Prijs per kilometer:
0.35 euro
Prijs per gebruiksuur:
1 euro
Waarborg:
75 euro
Verzekerd via Ethias
Standplaats parking De Kaekelaar, Verberstraat 7
Sleuteloverdracht De sleutel van de deelwagen kan (tijdens de kantooruren) opgehaald worden aan het loket van de milieudienst. Indien naar de toekomst toe een alternatief systeem (kluis) voorzien wordt, worden de gebruikers hiervan op de hoogte gebracht.
Beschikbaar
Weekdagen:
vanaf 19:00u tot en met 02:00u
Weekend:
vanaf vrijdag 19:00u tot en met zondachtnacht 02:00u
Start april 2014
Contact

katty.michielsen@schoten.be

In de pers

Gemeente Schoten stimuleert autodelen

Gemeente leent wagen uit

Schotenaren mogen dienstwagen lenen

Gemeente Schoten gaat autodelen

Gemeentelijk project autodelen officieel van start op Dag voor Duurzame Mobiliteit

Schoten leent wagen uit