Stappenplan

Autodelen.net zet in op het begeleiden van lokale overheden die autodelen mee willen vormgeven in hun gemeente door onder andere actieve ondersteuning bij het delen van (een deel van) het eigen (elektrisch) wagenpark met buurtbewoners, buiten de kantooruren en tijdens het weekend

Er zijn verschillende mogelijkheden om elektrisch autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot

 • Deel één of meerdere gemeentelijkewagens met de bevolking (al dan niet buiten de kantooruren)
 • Vervang eigen wagens door deelwagens van autodeelaanbieders en gebruik ze zowel intern als met de bevolking 

Verloop

 • De gemeente tekent in op het begeleidingsaanbod
 • Verkennend gesprek: Onder andere onderstaande vragen en onderwerpen worden besproken
  – welke dienst/wie coördineert dit project binnen de gemeente?
  – is er een eigen vloot? Zo ja hoe is die samengesteld
  – welke wagens kunnen gedeeld worden
  – eigen wagens delen of beroep doen op deelwagens van een aanbieder?
  – uitleg verschillende mogelijkheden op vlak van dienstverlening aanbieders
  – praktische vragen en info (verzekering, financieel, schadegevallen,..)
 • Autodelen.net maakt verslag van verkennend gesprek en stuurt dit ter goedkeuring naar gemeente
 • Autodelen.net kan ondersteunen bij de opmaak van een bestek en/of de opvolging van offertes
 • De gemeente onderhandelt persoonlijk met de autodeelaanbieders om een overeenkomst af te sluiten. Indien gewenst kan Autodelen.net hierbij aanwezig zijn.
 • Autodelen.net levert advies rond de inrichting van autodeelstandplaatsen
 • Autodelen.net biedt inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van een communicatieplan
 • Autodelen.net biedt ondersteuning en kan aanwezig zijn bij een persmoment
 • Evaluatie: Na 1 jaar wordt een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waaruit eventueel extra communicatieacties volgen

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • Implementatie en draagvlak binnen het beleid en administratie
 • Afsluiten contract met autodeelaanbieder
 • Communicatie van het project
 • Opvolging afspraken met de gekozen autodeelaanbieder

 terug