Terugblik op Netwerkdag Mobipunten en Gedeelde Mobiliteit

Op 12 maart vond in het provinciehuis in Leuven de Netwerkdag Mobipunten en Gedeelde Mobiliteit plaats. Een honderdtal lokale politici en ambtenaren waren er aanwezig om zicht te laten inspireren door deelmobiliteitsexperten. 

netwerkdag mobipunten

De dag begon met enkele presentaties over het concept mobipunten, gevolgd door het pilootproject ‘Maak een Mobipunt’, dat volgend jaar de eerste 8 mobipunten in de provincie zal realiseren. Daarna volgde een inspirerend panelgesprek plaats met Joachim Jacob (Partago), Tom Alleman (Cambio), Gunter Depooter (Zen Car-Vitaemobility) en Philippe Awouters (Coopstroom) met Johannes Rodenbach (Autodelen.net) als moderator.

Tijdens de pauze maakten de aanwezigen kennis met het aanbod aan gedeelde mobiliteit en pakketautomaten. Vervolgens kon men kiezen uit drie inspiratiesessies. In de eerste inspiratiesessie rond parkeerbeleid stelde prof. Dirk Lauwers het cahier “van parkeer- en stallingsnormen naar mobiliteitsnormen” voor. Collega Esther De Reys inspireerde met een aantal concrete cases in Vlaanderen waar gedeelde mobiliteit werd geïntegreerd bij woningbouwlocaties. 

In de tweede sessie leerden de deelnemers meer over participatie en communicatie rond mobipunten en gedeelde mobiliteit. De Stad Leuven schetste haar aanpak om een aantal van de voorziene 50 mobipunten van onderuit vorm te geven. Ine Lippens (Autodelen.net) gaf dan weer concrete tips & tricks over het communiceren rond gedeelde mobiliteit. 

In de laatste sessie tenslotte kwamen de steden en gemeenten meer te weten over fietsdelen. Sven Huysmans (The New Drive) schetste de regionale aanpak rond fietsdelen in de vervoerregio Antwerpen. Nadien modereerde Wouter Florizoone (TML) een debat tussen Bram Dousselaere (Blue Bike) en Dieter Petré (WOW-Mobility). 

Na een inspirerende voormiddag volgde een lekkere lunch. De aanwezigen gingen alvast met heel wat extra kennis over mobipunten en gedeelde mobiliteit terug naar huis. Een zeer geslaagde netwerkdag!

Auteur: Bram Seeuws

Gepubliceerd op 16 maart 2020