Vormen van autodelen

Wereldwijd ontstaan steeds meer nieuwe autodeelinitiatieven. Grosso modo kan je de initiatieven opdelen in autodeelaanbieders met eigen vloot en eigenaars die hun (privé)wagen ontlenen aan gebruikers. Deze indeling blijft wel arbitrair, elke autodeelaanbieder heeft zijn eigen eigenschappen en mogelijkheden, die ook deels kunnen overlappen.

Een overzicht van alle autodeelaanbieders in België vind je op deze pagina. Deze hebben we opgedeeld a.d.h.v. onderstaande definiëring.

Onze brochure geeft het totaaloverzicht weer voor Vlaanderen.

Autodeelaanbieders met eigen vloot

Deze aanbieders stellen een wagenpark ter beschikking van hun leden. Het wagenpark verschilt per aanbieder en kan uit verschillende modellen bestaan. De gebruiker betaalt aan de organisatie voor het gebruik van een wagen, per kilometer en/of per tijd. De wagens staan verspreid in de omgeving van de gebruikers.

STATIONBASED / FREE-FLOATING

Ofwel moeten de deelwagens worden afgehaald en teruggebracht op dezelfde standplaats (‘stationbased autodelen’) ofwel moeten ze teruggebracht worden binnen een bepaalde zone (‘free-floating autodelen’). In dat geval dient de gebruiker te beschikken over een smartphone om de deelauto te lokaliseren.

ROUNDTRIP / ONE WAY

In Vlaanderen hebben we momenteel enkel ‘roundtrip’ autodelen (cambio, Partago, Bolides, Stapp.in, Ecomobiliteit Gent). Je brengt namelijk de auto terug in dezelfde gemeente of stad. Maar wist je dat ook ‘one way’ autodelen bestaat? Daarbij kan je de deelauto in een ander gebied of stad achterlaten, zoals in Brussel DriveNow, Zipcar … Wellicht zal Vlaanderen vlug volgen!

Eigenaar ontleent (privé)wagen aan gebruiker

Door je aan te sluiten bij een autodeelorganisatie kan je als eigenaar of gebruiker beroep doen op een aangepaste autodeelverzekering, een online reservatiesysteem, bemiddeling bij schade en kan je in grote mate afspraken en regels zelf bepalen.

KOSTENDELEND

Bij deze vorm van autodelen worden één of meerdere private wagens door verschillende (buurt)bewoners gedeeld volgens een kostendelend principe. De eigenaar maakt geen winst maar krijgt de reële kostprijs van de wagen per gedeelde kilometer.

VRAAG EN AANBOD

Een bedrijf stelt een online platform ter beschikking waarop eigenaars hun wagen kunnen registreren. Iedereen die zich vervolgens als gebruiker aanmeldt, kan elke wagen op het platform huren tegen een door de eigenaar bepaalde vergoeding (kilometerprijs en/of uurprijs). Een deel van deze opbrengst gaat naar het bedrijf voor het gebruik van het online platform, verzekering en pechbijstand. Dit autodeelsysteem wordt in de praktijk ook peer-to-peer (P2P) autodelen genoemd.