Maak van autodelen en fietsdelen in woonomgevingen een evidentie tegen 2027

Schrijf je in voor het lanceringswebinar op 16 januari 2024

Wat doet de Green Deal Deelmobiliteit en wonen?

Met de Green Deal Deelmobiliteit en wonen brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis. Drie jaar lang werken we hieraan, samen met lokale besturen, projectontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, aanbieders van deelmobiliteit, syndici en anderen: 

 • We verzamelen kennis over bestaande goede voorbeelden waar deelmobiliteit een plaats kreeg in de woonomgeving. 
 • We onderzoeken bestaande drempels en werken die zoveel mogelijk weg
 • We maken deelmobiliteit groter: we mikken op een uitbreiding van het aanbod in woonomgeving en stimuleren het gebruik van auto- en fietsdelen. We verhogen de bekendheid van het concept deelmobiliteit in Vlaanderen. 

De ondertekenaars doen dat uit een vrijwillig engagement. Samen maakt sterk!

Ga jij de uitdaging aan?  

Deze organisaties doen al mee

Wat kan deze Green Deal jou opleveren?

De Green Deal is er voor projectontwikkelaars en andere actoren uit de vastgoedsector, voor steden, gemeenten en bovenlokale overheden, voor mobiliteitsaanbieders en voor burgerinitiatieven die werken aan een doorbraak voor autodelen. Waarom zou je meedoen?

 • Impact: je zorgt samen met de andere ondertekenaars voor een duurzamer en leefbaarder Vlaanderen
 • Netwerk: je leert interessante en geëngageerde partners kennen en ontdekt interessante samenwerkingsmogelijkheden 
 • Kennis: je maakt deel uit van een groot lerend netwerk. Wissel kennis uit met andere ondertekenaars, leer bij via werkgroepen en via de Green Deal academies. 
 • Vliegwiel: haak jouw wagon aan de trein van de Green Deal en haal je eigen doelstellingen rond duurzame mobiliteit 
 • Zichtbaarheid: je krijgt exposure voor je organisatie en je acties, onder andere op het officiële ondertekenings- en persmoment en op events die ook openstaan voor externen
 • Een rechtstreekse lijn met het beleid: je krijgt de kans om drempels in de regelgeving te signaleren en samen met de beleidsmakers aan te pakken.
 • Inspraak: je bepaalt mee over welke thema’s je graag wil bijleren en wil uitwisselen met de andere ondertekenaars. 

Wat verwachten we van jou?

 1. Je streeft ernaar om minstens 4 acties te ondernemen
 2.  Je acties zijn concreet en meetbaar. Je voert je acties uit tegen ten laatste 31 december 2026
 3. Je acties zijn (1) nieuw en/of (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast
 4. Je staat open voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen rond gedeelde mobiliteit
 5. Je neemt deel aan minstens één terugkommoment per jaar
 6. Je deelt minstens één keer per jaar info over de voortgang van jouw acties

Waarom inzetten op deelmobiliteit in woonomgevingen?

Deelmobiliteit …

 1. verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving. Een deelwagen vervangt 3 tot 10 privéwagens, en maakt zo plaats voor groen, voor speelruimte en voor mensen. 
 2. maakt wonen betaalbaar: hoe meer deelwagens, hoe minder parkeerplaatsen er nodig zijn. Projectontwikkelaars hoeven minder parkeerplaatsen te bouwen, en bewoners hoeven niet per se een parkeerplaats te kopen. 
 3. maakt mobiliteit betaalbaar: een deelauto gebruiken is goedkoper dan een eigen auto te bezitten.

Dankzij de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving bieden we mensen een kwalitatieve woonomgeving waar mens voorrang heeft op auto. 

Wie zit achter deze Green Deal Deelmobiliteit en Wonen?

Initiatiefnemers:

 • Autodelen.net
 • Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (UPSI-BVS)
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM)
 • Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Met de steun van het Vlaamse departement Omgeving.

 

Contacteer ons