Maak van autodelen en fietsdelen in woonomgevingen een evidentie tegen 2027

Ontdek hier hoe je kan deelnemen

Wat doet de Green Deal Deelmobiliteit en wonen?

Met de Green Deal Deelmobiliteit en wonen brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis. Drie jaar lang werken we hieraan, samen met lokale besturen, projectontwikkelaars, mobiliteitsorganisaties, aanbieders van deelmobiliteit, syndici en anderen: 

 • We verzamelen kennis over bestaande goede voorbeelden waar deelmobiliteit een plaats kreeg in de woonomgeving. 
 • We onderzoeken bestaande drempels en werken die zoveel mogelijk weg
 • We maken deelmobiliteit groter: we mikken op een uitbreiding van het aanbod in woonomgeving en stimuleren het gebruik van auto- en fietsdelen. We verhogen de bekendheid van het concept deelmobiliteit in Vlaanderen. 

De ondertekenaars doen dat uit een vrijwillig engagement. Samen maakt sterk!

Ga jij de uitdaging aan?  

Nieuws

Woonomgeving

De Green Deal Deelmobiliteit en Wonen is gelanceerd

30/04/2024

Met 63 zijn ze, de ondertekenaars van de nagelnieuwe Green Deal Deelmobiliteit en Wonen. In de komende drie jaar ondernemen…

Wat staat er op stapel?

Gedeelde mobiliteit

Koop je binnenkort een woning met abonnement op een deelauto?

23/02/2024

Een eigen parkeerplaats bij je woning is helemaal voorbijgestreefd. Dat vinden de initiatiefnemers van de nieuwe Green Deal ‘Deelmobiliteit en…

Ontdek meer

Deze 63 organisaties doen al mee

Daarom zijn deze ondertekenaars in de Green Deal gestapt

“Leren van andere gemeenten en projectontwikkelaars: wat werkt wel, wat werkt niet?”

 

Wout De Meester is schepen van duurzaamheid en ruimtelijke ordening bij Stad Sint-Niklaas. 

“Wij hebben thuis geen eigen auto, maar zijn fervent gebruikers van deelwagens. Dat werkt heel goed, en ik ben ervan overtuigd dat deelmobiliteit voor heel veel mensen in de stad een interessant alternatief is. Zeker voor een tweede auto.

Sint-Niklaas is een stad met 80.000 inwoners. Het aantal gebruikers van deelmobiliteit stijgt elk jaar exponentieel, en we staan op de rand van een echte doorbraak. We proberen deelmobiliteit ook meteen te integreren in nieuwe woonprojecten. Dankzij deze Green Deal kunnen we leren van andere steden en gemeenten die daar al wat verder in staan, en ook van projectontwikkelaars. Wat werkt, wat werkt niet? Dankzij die gedeelde kennis kunnen we de publieke ruimte op een kwalitatieve manier invullen, zonder in te boeten aan mobiliteit.”

“Als bompa elektrisch kan rijden, dan zijn kleinzoon ook!”

“Onze dienstwagens rijden maximum 4.000 km per jaar, wat absoluut zonde is. Daarom gaan we deelwagens gebruiken voor dienstverplaatsingen, en geven we onze 1.600 personeelsleden zowel een werk-account als een privé-account. Daarnaast kunnen ook de bewoners van onze serviceflats én de buurtbewoners gebruikmaken van de elektrische deelwagens. In onze 9 dienstencentra geven we ook infosessies over de wagens en de app. We zijn overtuigd van het groeipotentieel van die formule. Hoe mooi zou het zijn als de ouderen hier het voorbeeld geven aan de jongeren. Als bompa elektrisch kan rijden, kan zijn kleinzoon niet achterblijven!

Wij willen tonen dat er heel wat kansen liggen voor autodelen bij zorgorganisaties. We willen onze leerlessen delen met andere zorgorganisaties en een voorbeeld zijn in Vlaanderen.”

“Het lerend netwerk opent heel wat deuren”

Pieter Dresselaers is mobiliteitsdeskundige bij intercommunale IGEMO.

“De vorige Green Deal rond Gedeelde Mobiliteit was zo’n goede ervaring dat we er deze keer ook bij moesten zijn. Het lerend netwerk opent ineens heel wat deuren: zo kwamen we bijvoorbeeld in contact met Femma, een organisatie die we anders niet meteen hadden opgezocht. Toch bleek dat nuttig voor onze aanpak van gedeelde mobiliteit. Deze keer kijken we vooral uit naar de contacten met onderzoekers. Wij zijn zelf mensen van de praktijk, maar we kunnen onze praktijk verrijken met onderzoek, en omgekeerd.”

Welke doelstellingen heeft deze Green Deal?

De Green Deal Deelmobiliteit en wonen heeft zes algemene en twintig concrete doelstellingen.

De zes algemene doelstellingen zijn:

 1. Het faciliteren van kennisuitwisseling tussen diverse stakeholders (o.a. lokale overheden, aanbieders van gedeelde mobiliteit, projectontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, kennisinstellingen, enz.
 2. De toegang tot gedeelde mobiliteit verhogen in bestaande woonomgevingen en nieuwbouwprojecten in Vlaanderen.
 3. Het in kaart brengen van juridische en praktische obstakels die een succesvolle integratie van gedeelde mobiliteit in woonomgevingen bemoeilijken.
 4. Het aantal (actieve) gebruikers van gedeelde mobiliteit in Vlaanderen verhogen
 5. De bekendheid van het concept gedeelde mobiliteit in Vlaanderen verhogen
 6. Het aanbod van elektrische deelmobiliteit in bestaande woonomgevingen en nieuwbouwprojecten in Vlaanderen verhogen.

De twintig concrete doelstellingen kan je raadplegen op de Green Deals-pagina van de Vlaamse overheid.

Waarom inzetten op deelmobiliteit in woonomgevingen?

Deelmobiliteit …

 1. verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving. Een deelwagen vervangt 3 tot 10 privéwagens, en maakt zo plaats voor groen, voor speelruimte en voor mensen. 
 2. maakt wonen betaalbaar: hoe meer deelwagens, hoe minder parkeerplaatsen er nodig zijn. Projectontwikkelaars hoeven minder parkeerplaatsen te bouwen, en bewoners hoeven niet per se een parkeerplaats te kopen. 
 3. maakt mobiliteit betaalbaar: een deelauto gebruiken is goedkoper dan een eigen auto te bezitten.

Dankzij de integratie van deelmobiliteit in de woonomgeving bieden we mensen een kwalitatieve woonomgeving waar mens voorrang heeft op auto. 

Wie zit achter deze Green Deal Deelmobiliteit en Wonen?

Initiatiefnemers:

 • Autodelen.net
 • Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (UPSI-BVS)
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM)
 • Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG)

Met de steun van het Vlaamse departement Omgeving.

 

FAQ

Wat is een Green Deal?
Welke acties kan je indienen?
Wat zijn terugkommomenten, focusgroepen, academies?

We hebben alle vragen voor jou op een rijtje gezet!

Contacteer ons