Impact

Minder auto’s

Een auto staat vaak stil, tot wel 23 uur per dag. Doordat een deelauto vaker en door meer mensen wordt gebruikt, worden andere auto’s overbodig. Afhankelijk van de situatie kan een deelauto 3 tot wel 10 auto’s vervangen. Minder auto’s laat het autobezit met gemiddeld 70% dalen en vermindert de parkeerdruk aanzienlijk. 

Minder autokilometers

Omdat een autodeler veelal geen auto voor de deur staan heeft, zal die ook minder de auto gebruiken. Voor elke verplaatsing wordt het beste vervoersmiddel gekozen, en dat is vaak niet de auto (zeker wat korte afstanden betreft). Hierdoor daalt het aantal files en de CO2-uitstoot.

Meer openbaar vervoer en fietsen

Een auto kan handig zijn in vele situaties. Maar vaak is de auto niet de beste keuze. Als autodeler kan je kiezen tussen verschillende vervoersmiddelen zoals te voet, met de fiets of het openbaar vervoer (tram, bus, trein).

Comfort

Altijd parkeerplaats

Om autodelen te stimuleren, installeren steden en gemeenten vaak voorbehouden parkeerplaatsen voor deelauto’s. Op die manier wordt een deelauto een evenwaardig alternatief voor de eigen wagen. Vaak genieten deelauto’s ook van een gratis parkeervergunning over het hele grondgebied van de stad of gemeente.

Voertuig op maat van situatie

De gemiddelde Vlaming koopt zijn eigen auto vaak te groot, met het oog op die ene jaarlijkse trip of verhuis van de kast. Bij autodelen kan je veelal kiezen tussen verschillende merken en types. Inkopen, containerpark, familiebezoek, een reisje? Kies de auto de het best bij de verplaatsing past. Dat is aangenaam voor jezelf en je omgeving.  

Altijd auto in orde

De aanbieders van de deelauto zorgen ervoor dat de auto altijd in orde staat. Gebeurt er toch iets tijdens je rit? Dan word je vlug uit de nood geholpen. Bovendien kan je genieten van comfortabele tot zelfs emissievrije modellen die heel aangenaam rijden.

Leefbare buurt

Meer ruimte

Minder auto’s, minder autokilometers en meer fietsers resulteert in een openbare invulling die minder de auto centraal stelt. Straten vol met stilstaande en rijdende auto’s kunnen worden herbekeken en meer plaats maken voor veilig fietsverkeer, bomen, ontmoeting en spel.

Sociaal, meer buurt, community

Als de straat niet enkel meer in dienst staat van de auto, komt er meer ruimte vrij voor ontmoeting. Sociaal contact en burgerinitiatief is broodnodig in onze samenleving. Het zorgt voor verbondenheid, behulpzaamheid en blijheid.

Betere luchtkwaliteit

Als mensen minder met de auto rijden, komt er minder fijnstof vrij bij het rijden. Bij autodelen wordt de deelauto zo efficiënt mogelijk ingezet, ook wat de kost betreft. Dit zorgt ervoor dat een milieuvriendelijke auto (die vandaag iets duurder kan zijn bij aankoop) helemaal niet duur hoeft te zijn. Zo maakt autodelen elektrisch rijden toegankelijk voor iedereen.

Financieel

Bespaar kosten

Belastingen, verzekeringen, onderhoud, autokeuring, herstelling, … Een auto kost veel geld, ook wanneer die stilstaat. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalt jaarlijks tussen de €6.000 en €7.000 voor een wagen. Met autodelen betaal je enkel het effectieve gebruik van een wagen, waardoor je jaarlijks een heleboel geld kan besparen. Bovendien ga je de auto vaker omruilen voor de fiets en het openbaar vervoer, wat ook een stuk goedkoper is.

Goedkoper voor maatschappij

Te veel auto’s kent veel gevolgen voor de samenleving, ook financiële. De verkeersslachtoffers op de Belgische wegen kost onze maatschappij al anderhalf miljard euro. Tel hierbij de impact van de auto op de klimaatverandering, energiegebruik, luchtvervuiling, lawaaioverlast, welvaartsziekten door gebrek aan beweging, de economische en mentale impact van files … dan kunnen we enkel tot de conclusie komen dat er dringend minder auto’s nodig zijn.

Voor iedereen

Een auto kan handig zijn, maar gebruik de  auto slechts af en toe, dan wordt een auto gauw heel duur. Door enkel te betalen als je rijdt, wordt autorijden voor velen betaalbaar. Ook wagens die duurder zijn bij aankoop (bv. elektrische) worden dankzij autodelen financieel haalbaar.

Klimaat

Minder grondstoffen

De productie van een auto vergt heel veel grondstoffen van onze planeet. Als er minder auto’s nodig zijn, dan moeten er ook minder auto’s worden gemáákt. Dit vermindert de druk op de vraag naar grondstoffen en beperkt het effect dat de ontginning ervan op het milieu en de bevolking kan hebben.

Minder CO2 uitstoot

Een auto stoot heel wat CO2 uit, niet enkel bij productie, ook tijdens het rijden. Willen we de klimaatverandering tegengaan, dan moet de wereldwijde CO2 uitstoot naar beneden. Minder auto’s en minder autokilometers betekent minder CO2 uitstoot. Daarnaast verbruikt een deelauto minder dan de gemiddelde vloot aan wagens in België en maakt autodelen de weg vrij voor emissievrije voertuigen, zoals de elektrische auto.

Minder energie

Een auto verbruikt heel wat energie, tijdens de productie maar ook voornamelijk tijdens het rijden. Minder autokilometers is minder brandstofverbruik, en dat is goed voor onze klimaat en milieu.

Welzijn

Geen zorgen

Een onverwachte herstelling of factuur? Niet meer jouw zorg! Bij de meeste autodeelsystemen moet je weinig tot niets zelf doen. Bij autodelen pik je de auto op en rijd je ermee. Na je rit laat je hem achter en is hij jouw zorg niet meer. Dit scheelt je heel wat in kopzorgen en stress.

Meer tijd

Bij autodelen verlies je geen tijd met praktische of administratieve zaken, zoals de verzekering in orde brengen, naar de garage voor onderhoud, poetsen of naar de keuring gaan. De overige tijd kan je dus aan leukere activiteiten spenderen.

Meer bewegen

Dankzij autodelen kies je de beste vervoersmiddel voor je verplaatsing. Wandelen, fietsen of de trein of bus nemen: meer lichaamsbeweging komt je fysieke én mentale gezondheid ten goede. En dat is op het einde van de rit ook nog eens goed voor je portemonnee.