Registreer je als ondertekenaar voor de Green Deal Deelmobiliteit en wonen

Fijn dat je wil deelnemen aan de Green Deal Deelmobiliteit en wonen.

Registreer hier je acties

Hoe neem ik deel aan de Green Deal?

Heel simpel. Je bepaalt 4 acties die bijdragen aan de algemene doelstellingen van de Green Deal Deelmobiliteit en wonen. Uiteraard kan je ook acties indienen die je samen met een andere ondertekenaar wil ondernemen. In dat geval geldt die actie als één van de vier acties voor beide ondertekenaars.

Via dit formulier kan je de acties doorgeven die jouw organisatie wil ondernemen in het kader van deze Green Deal. Het is belangrijk dat deze acties gedragen zijn binnen jouw organisatie. Stem intern goed af vooraleer je de acties indient.

Kan ik hulp krijgen bij het bepalen van mijn acties?

Uiteraard.  Je kan ons contacteren om

  • samen te brainstormen over mogelijke acties en om je eigen ideeën met ons af te toetsen
  • in contact te treden met andere ondertekenaars

We willen samenwerking tussen ondertekenaars zoveel mogelijk stimuleren. Heb je een goed idee, maar zoek je nog een partner? Geef dat gerust aan via het formulier of in een mailtje naar ons. Wie weet wil een andere organisatie rond net dezelfde thematieken werken als jij!

Wat gebeurt er wanneer ik mijn acties heb ingediend?

  1. Jouw acties komen via het formulier terecht bij het coördinatieteam van de Green Deal. We verwachten alle acties tegen 18 maart.
  2. De adviesraad, een groep experten die de voortgang en de kwaliteit van de Green Deal bewaken, beoordeelt jouw acties. Dragen ze bij aan de algemene doelstellingen van de Green Deal, dan worden ze goedgekeurd.
  3. Moeten jouw acties nog aangepast worden, dan neemt het coördinatieteam opnieuw contact met je op. We blijven samen aan de acties sleutelen tot ze goed zitten. Wil je vóór je je acties in het formulier ingeeft graag nog eens afstemmen met ons, dan kan dat uiteraard. Contacteer ons gerust!
  4. Zijn je acties goedgekeurd, dan worden ze opgenomen in het Green Deal-convenant.
  5. Het Green Deal-convenant wordt ondertekend door alle deelnemende organisaties.
  6. Op 22 april 2024 lanceren we onze Green Deal officieel tijdens de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit in de Sint-Pietersabdij te Gent. Hier vindt het officiële ondertekenmoment met de drie betrokken ministers plaats. Inschrijven kan binnenkort, maar noteer de datum zeker in je agenda!

Wanneer moet ik mijn acties ten laatste hebben ingediend?

We verwachten alle acties tegen 18 maart 2024. Daarna volgt er nog een periode om, waar nodig, de acties bij te sturen.

Op 1 april 2024 maken we een definitieve lijst van de acties van alle ondertekenaars. Die worden vervolgens opgenomen in het Green Deal-convenant. Dan volgt op 22 april 2024 het officiële moment waarop we met z’n allen aan de slag gaan om van deze Green Deal een succes te maken!

Nog vragen?

Of wil je graag eerst eens met ons spreken? Neem contact op met merel@autodelen.net of fien@duurzame-mobiliteit.be.