Registreer je als ondertekenaar voor de Green Deal Deelmobiliteit en wonen

Fijn dat je wil deelnemen aan de Green Deal Deelmobiliteit en wonen.

Registreer hier je acties

Hoe neem ik deel aan de Green Deal?

Heel simpel. Je bepaalt 4 acties die bijdragen aan de algemene doelstellingen van de Green Deal Deelmobiliteit en wonen. Uiteraard kan je ook acties indienen die je samen met een andere ondertekenaar wil ondernemen. In dat geval geldt die actie als één van de vier acties voor beide ondertekenaars.

Via dit formulier kan je de acties doorgeven die jouw organisatie wil ondernemen in het kader van deze Green Deal. Het is belangrijk dat deze acties gedragen zijn binnen jouw organisatie. Stem intern goed af vooraleer je de acties indient.

Bestaat er een overzicht van wat de Green Deal inhoudt?

Ja. We maakten een fact sheet per type organisatie, zodat je de Green Deal gemakkelijk intern kan voorstellen. Voor lokale besturen hebben we ook een voorbeeld van een collegebeslissing, zodat je je deelname aan de Green Deal gemakkelijk kan goedkeuren.

Wat kan deze Green Deal jou opleveren?

De Green Deal is er voor projectontwikkelaars en andere actoren uit de vastgoedsector, voor steden, gemeenten en bovenlokale overheden, voor mobiliteitsaanbieders en voor burgerinitiatieven die werken aan een doorbraak voor autodelen. Waarom zou je meedoen?

 • Impact: je zorgt samen met de andere ondertekenaars voor een duurzamer en leefbaarder Vlaanderen
 • Netwerk: je leert interessante en geëngageerde partners kennen en ontdekt interessante samenwerkingsmogelijkheden
 • Kennis: je maakt deel uit van een groot lerend netwerk. Wissel kennis uit met andere ondertekenaars, leer bij via werkgroepen en via de Green Deal academies.
 • Vliegwiel: haak jouw wagon aan de trein van de Green Deal en haal je eigen doelstellingen rond duurzame mobiliteit
 • Zichtbaarheid: je krijgt exposure voor je organisatie en je acties, onder andere op het officiële ondertekenings- en persmoment en op events die ook openstaan voor externen
 • Een rechtstreekse lijn met het beleid: je krijgt de kans om drempels in de regelgeving te signaleren en samen met de beleidsmakers aan te pakken.
 • Inspraak: je bepaalt mee over welke thema’s je graag wil bijleren en wil uitwisselen met de andere ondertekenaars.

Alles over de Green Deal en wat ze je oplevert, is te zien in onze lanceringswebinar.

Wat verwachten we van jou?

 1. Je streeft ernaar om minstens 4 acties te ondernemen. De acties kan je op hier registreren.
 2.  Je acties zijn concreet en meetbaar. Je voert je acties uit tegen ten laatste 31 december 2026.
 3. Je acties zijn (1) nieuw en/of (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast
 4. Je staat open voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen rond gedeelde mobiliteit
 5. Je neemt deel aan minstens één terugkommoment per jaar
 6. Je deelt minstens één keer per jaar info over de voortgang van jouw acties.

Kan ik hulp krijgen bij het bepalen van mijn acties?

Uiteraard.  Je kan ons contacteren om

 • samen te brainstormen over mogelijke acties en om je eigen ideeën met ons af te toetsen
 • in contact te treden met andere ondertekenaars

We willen samenwerking tussen ondertekenaars zoveel mogelijk stimuleren. Heb je een goed idee, maar zoek je nog een partner? Geef dat gerust aan via het formulier of in een mailtje naar ons. Wie weet wil een andere organisatie rond net dezelfde thematieken werken als jij!

Wat gebeurt er wanneer ik mijn acties heb ingediend?

 1. Jouw acties komen via het formulier terecht bij het coördinatieteam van de Green Deal.
 2. De adviesraad, een groep experten die de voortgang en de kwaliteit van de Green Deal bewaken, beoordeelt jouw acties. Dragen ze bij aan de algemene doelstellingen van de Green Deal, dan worden ze goedgekeurd.
 3. Moeten jouw acties nog aangepast worden, dan neemt het coördinatieteam opnieuw contact met je op. We blijven samen aan de acties sleutelen tot ze goed zitten. Wil je vóór je je acties in het formulier ingeeft graag nog eens afstemmen met ons, dan kan dat uiteraard. Contacteer ons gerust!
 4. Zijn je acties goedgekeurd, dan worden ze opgenomen in het Green Deal-convenant.
 5. Het Green Deal-convenant wordt ondertekend door alle deelnemende organisaties.

Wanneer moet ik mijn acties ten laatste hebben ingediend?

Het eerste ondertekenmoment zit er intussen op! We plannen een tweede onderkenmoment begin 2025 (precieze datum volgt). Je hoeft echter zolang de interessante ontwikkelingen en evenementen van de Green Deal niet te missen. Ook tussentijds instappen kan, neem daarvoor even contact met ons op via merel@autodelen.net.

Nog vragen?

Of wil je graag eerst eens met ons spreken? Neem contact op met merel@autodelen.net of fien@duurzame-mobiliteit.be.