Doe mee en maak autodelen in Brussel groter, duurzamer en inclusiever!

Interesse? Laat het ons weten!

Wat doet de Inclusive Green Deal Carsharing?

Met de Green Deal geven we een duurzame en inclusieve boost aan autodelen in Brussel.  Samen met socio-culturele verenigingen, overheden, bedrijven en burgerinitiatieven werken we drie jaar lang aan de gezamenlijke doelstellingen rond autodelen in Brussel:

 • Samen maken we autodelen toegankelijker voor kwetsbare doelgroepen zoals senioren, personen met een mobiliteitsbeperking, huishoudens met lage inkomens, eenoudergezinnen …
 • Samen maken we autodelen groter: we gaan voor meer autodelers en een groter marktaandeel van autodeelaanbieders. Samen maken we het concept van autodelen bekender.
 • Samen maken we autodelen duurzamer: we zetten maximaal in op, en werken samen aan het verhogen van het aandeel zero-emissie deelauto’s.

De ondertekenaars doen dat uit een vrijwillig engagement. Samen maakt sterk!

Ga jij de uitdaging aan? 

Dit zijn de ondertekenaars

Wat kan deze Green Deal jou opleveren?

De Green Deal is er voor Brusselse bedrijven, voor organisaties, overheden, maar ook voor burgerinitiatieven die werken aan een doorbraak voor autodelen. Waarom zou je meedoen?

 • Impact: je zorgt samen met de andere ondertekenaars voor een duurzamer en leefbaarder Brussels Gewest
 • Netwerk: je leert interessante en geëngageerde partners kennen en ontdekt interessante samenwerkingsmogelijkheden 
 • Kennis: je maakt deel uit van een groot lerend netwerk. Wissel kennis uit met andere ondertekenaars, leer bij via werkgroepen en via de Green Deal academies. 
 • Vliegwiel: haak jouw wagon aan de trein van de Green Deal en haal je eigen doelstellingen rond duurzame mobiliteit 
 • Zichtbaarheid: je krijgt exposure voor je organisatie en je acties, onder andere op het officiële ondertekenings- en persmoment en op events die ook openstaan voor externen
 • Een rechtstreekse lijn met het beleid: je krijgt de kans om drempels in de regelgeving te signaleren en samen met de beleidsmakers aan te pakken.
 • Inspraak: twee keer per jaar kan je op een terugkommoment stemmen over de thema’s waar een focusgroep op zal werken en de thema’s die aan bod komen tijdens de Green Deal academies. 

Wat verwachten we van jou?

 1. Je streeft ernaar 4 acties te ondernemen
 2. Die acties gaan over minstens 2 verschillende thema’s, bijvoorbeeld autodelen in woonomgevingen, elektrificatie, autodelen voor gezinnen, autodelen voor personen met een beperkte mobiliteit, digitale inclusie, algemene drempels wegwerken … 
 3. Je acties zijn concreet en meetbaar. Je voert je acties uit tegen ten laatste 31 december 2026
 4. Je acties zijn (1) idealiter nieuw (2) bestaand mits een extra impuls en/of (3) een stilgevallen initiatief dat je nieuw leven inblaast
 5. Je staat open voor samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaringen rond gedeelde mobiliteit. Je komt één keer per jaar naar het terugkommoment met alle ondertekenaars.

Nieuws

Inclusie

Nieuw, duurzaam en inclusief elan voor het Brusselse autodelen

07/02/2024

Op dinsdag 6 februari hebben meer dan 30 organisaties de Green Deal “Inclusive Carsharing” getekend en zich er zo toe…

Meer informatie

Inclusie

Nieuwe Brusselse Green Deal moet autodelen inclusiever en duurzamer maken

15/11/2023

Autodelen maakt de stad veel leefbaarder: het zorgt voor minder CO2-uitstoot, minder auto’s in de straat en meer duurzame verplaatsingen….

Meer informatie

Waarom inzetten op autodelen?

Autodelen …

 • maakt ruimte vrij in de stad, want een deelauto vervangt 3 tot 10 privéwagens
 • verbetert de luchtkwaliteit.
 • is duurzamer, want er zijn minder grondstoffen nodig. Bovendien doen autodelers tot 70% minder autokilometers dan niet-autodelers.
 • helpt om klimaatdoelstellingen te halen, want één elektrische deelwagen vermijdt ca. 1,3 ton CO2 per jaar. 
 • is goedkoper dan een auto hebben, en kan een oplossing zijn voor vervoersarmoede.

Wie zit achter deze Green Deal Inclusive Carsharing?

Initiatiefnemers:

 • Brussel Leefmilieu
 • Brussel Mobiliteit
 • Autodelen.net
 • AMT Concept asbl/vzw

Partners:

 • BRAL
 • Ligue des Familles

Met de steun van het Brussels Gewest en Leefmilieu Brussel.

 

Herbekijk het lanceringswebinar

Contacteer ons