Op deze pagina vind je alle overzichtsdocumenten over de Green Deal Deelmobiliteit en wonen. Die kan je gebruiken om de Green Deal binnen jouw organisatie voor te stellen. De documenten bevatten ook steeds voorbeeldacties voor jouw organisatie.

Voor steden en gemeenten hebben we ook een voorbeeld van een collegebeslissing dat je kan gebruiken om een goedkeuring te krijgen van het college van burgemeester en schepenen.