Actief

Green Deal Deelmobiliteit in de Woonomgeving

Hoe maken we woonomgevingen leefbaar, zonder te moeten inboeten aan mobiliteit? Met de Green Deal Deelmobiliteit in woonomgevingen buigen we ons over dit vraagstuk.

Projectomschrijving

De Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’ is een initiatief van Autodelen.net, de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS) en Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM).

We willen vanaf 2027 de langdurige implementatie van (elektrische) deelmobiliteit in woonomgevingen een evidentie maken voor lokale overheden en projectontwikkelaars. Hierdoor kunnen alle buurtbewoners mobiel zijn in een kwalitatieve leefomgeving met een efficiënt gebruik van de (publieke) ruimte. We verwezenlijken deze missie door het uitvoeren van positieve experimenten en onderzoek, via actieve kennisuitwisseling en met een focus op de gedeelde belangen.

Wat is een Green Deal?

Een Green Deal is een engagementsverklaring tussen de Vlaamse Overheid en private organisaties (zoals bedrijven, onderwijsinstellingen, middenveldorganisaties) om Vlaanderen te verduurzamen. Binnen een Green Deal onderneemt elke ondertekenaar concrete acties die ertoe bijdragen dat de algemene doelstellingen van de Deal worden behaald. Daarnaast is een Green Deal vooral een springplank voor de betrokken partijen om creatieve, innovatieve en duurzame samenwerkingen aan te gaan met partners waar ze anders minder snel mee in contact treden. Tot slot maakt een Green Deal veel lawaai: met velen samenwerken rond één thema zet dat thema in de schijnwerpers.

Waarom deze Green Deal? 

  1. Meer gedeelde mobiliteit betekent minder privéwagens, minder wegen en minder parkeerplaatsen. Een deelwagen vervangt 3 tot 10 privéwagens en spaart daarmee heel wat plaats uit. Een straat met 30 autodelers heeft bijvoorbeeld slechts 14 parkeerplaatsen nodig, terwijl er in een straat met 30 wagenbezitters 34 parkeerplaatsen nodig zijn.
  2. Mensen die voertuigen delen, verplaatsen zich minder reflexmatig met de auto. Deelmobiliteit integreren in woonomgevingen stimuleert mensen dus om minder autokilometers af te leggen.

Door gedeelde mobiliteit rechtstreeks in woonomgeving te integreren, brengen we duurzame vervoersalternatieven letterlijk tot bij de mensen thuis én bieden we hen een kwalitatieve woonomgeving waar mens voorrang heeft op auto. 

Wat willen we bereiken?

Deze Green Deal heeft zes algemene doelstellingen die vertaald worden naar 20 concrete doelstellingen. We mikken op

  1. Een betere kennisuitwisseling tussen verschillende partijen, zoals overheden, projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, aanbieders van gedeelde mobiliteit en kennisinstellingen.
  2. Een betere toegang tot gedeelde mobiliteit in bestaande woonomgevingen in Vlaanderen.
  3. Een beter overzicht van obstakels die een succesvolle integratie van gedeelde mobiliteit in woonomgevingen bemoeilijken
  4. Meer gebruikers van gedeelde mobiliteit in Vlaanderen
  5. Meer bekendheid voor het concept deelmobiliteit in Vlaanderen
  6. Een groter aanbod aan (elektrische) deelmobiliteit in bestaande woonomgevingen in Vlaanderen

Timing

Deze Green Deal gaat van start in 2024 en loopt tot 2027.

Partners

De Green Deal ‘Deelmobiliteit in de woonomgeving’ is een initiatief van Autodelen.net, het Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector (BVS).

Meer info & contact

Meer informatie vind je hier terug. 

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net

 

Onderteken de Green Deal

Elke ondertekenaar van een Green Deal voert eigen acties uit volgens een vrijwillig engagement. Deze acties dragen steeds bij aan (één van) de doelstellingen van de Green Deal en worden bepaald op basis van persoonlijke motivatie, tijd en middelen. Tweemaal per jaar komen alle ondertekenaars samen om de (voorlopige) resultaten van hun acties in de kijker te plaatsen en bevindingen uit te wisselen. 

Verder krijgt elke ondertekenaar de mogelijkheid om verdiepend onderzoek te doen binnen focusgroepen (waar verschillende ondertekenaars samen een knelpunt onderzoeken en hieruit beleidsaanbevelingen formuleren) of kennis uit te wisselen via academies (lessenreeksen over een thema naar keuze door en voor ondertekenaars). We stimuleren binnen deze Green Deal innovatieve samenwerkingen tussen verschillende ondertekenaars om op die manier vernieuwende inzichten te creëren en goede use cases te genereren.