Experten workshop autodelen in Bremen – STARS 24/01

In het kader van het Europese STARS-project, waarvan Autodelen.net één van de partners is, vindt op donderdag 24 januari 2019 een experten workshop rond autodelen plaats in Bremen. Er is de mogelijkheid om in de voormiddag een rondleiding te volgen in Bremen, dé autodeelstad van Duitsland, en over de middag aan te sluiten bij de lunch. De workshop zelf gaat van start om 13u en eindigt om 17u.

 

De workshop zal inzicht verschaffen in het recente STARS-onderzoek over de verschillende varianten van autodelen, over hun karakteristieken, hun impact op mobiliteitsgedrag en hun aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen.

 

Aan de hand van presentaties en open discussies willen we nagaan in hoeverre de huidige resultaten van het project overeenstemmen met eerder onderzoek over het topic en hoe autodeelorganisaties en steden deze resultaten kunnen gebruiken om de omslag naar multimodaliteit (verder) mee vorm te geven.

Alle details kan u in de uitnodiging vinden.