Experten workshop autodelen in Bremen – STARS

In het kader van het Europese STARS-project, waarvan Autodelen.net één van de partners is, vindt op vrijdag 7 december 2018 een experten workshop rond autodelen plaats in Bremen. Er is de mogelijkheid om op 6 december in de namiddag een rondleiding te krijgen in Bremen, dé autodeelstad van Duitsland, en 's avonds aan te sluiten bij het informele diner.

 

De workshop zal inzicht verschaffen in het recente STARS-onderzoek over de verschillende varianten van autodelen, over hun karakteristieken, hun impact op mobiliteitsgedrag en hun aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen.

 

Aan de hand van presentaties en open discussies willen we nagaan in hoeverre de huidige resultaten van het project overeenstemmen met eerder onderzoek over het topic en hoe autodeelorganisaties en steden deze resultaten kunnen gebruiken om de omslag naar multimodaliteit (verder) mee vorm te geven.

Alle details kan u in de uitnodiging vinden.