Autodelen, leasing of aankoop?

Veel bedrijven kiezen vandaag voor leasewagens of de aankoop van eigen voertuigen, soms als onderdeel van het salaris van de werknemer. Wat is het verschil met autodelen? Ontdek het in deze vergelijkingstabel!

Impact

Minder auto’s

Auto’s worden niet optimaal benut. De gemiddelde auto staat 23 uur per dag stil, dat kan efficiënter. Doordat een deelauto vaker en door meer mensen wordt gebruikt, worden andere auto’s overbodig. Afhankelijk van de situatie kan een deelauto 4 tot wel 15 auto’s vervangen. Minder auto’s laat het autobezit met gemiddeld 70% dalen en vermindert de parkeerdruk aanzienlijk.

Minder autokilometers

Voor elke verplaatsing wordt het beste vervoersmiddel gekozen, en dat is vaak niet de auto (zeker wat korte afstanden betreft). Hierdoor daalt het aantal files, de CO2-uitstoot en stijgt de verkeersveiligheid.

Meer openbaar vervoer en fietsen

Een auto kan handig zijn in vele situaties. Maar vaak is de auto niet de beste keuze. Door het aanbieden van deelauto’s voor professionele afspraken worden werknemers gestimuleerd om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te gaan. En nemen ze het goede voorbeeld over in hun privésfeer. 

Financieel

Wagenpark optimaliseren

Het bezitten van een privéwagen kost in België vandaag maandelijks gemiddeld €683 (bron: Leaseplan car cost). Bij een niet-gedeelde elektrische wagen loopt dit zelfs op tot 898 euro per maand. Daar tegenover staat dat wagens gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Optimaal gebruikte wagens betekent minder wagens en dus minder kosten. 

Minder en goedkopere beroepskilometers

Per verplaatsing kiezen voor het juiste vervoersmiddel betekent minder autokilometers en dus ook een financieel voordeel. Bovendien zijn de kilometers van een deelauto goedkoper dan deze van een leaseauto of een auto die je zelf aankocht. Ook wagens die duurder zijn in aanschaf (bv. elektrische) worden dankzij autodelen financieel haalbaar. Check zeker de modaliteiten van het mobiliteitsbudget voor je werknemers. 

Parkeerplaatsen uitsparen

Dankzij autodelen heb je minder nood aan parkeerplaats. Hierdoor bespaar je op de parkeerkosten. 

Klimaat

Minder CO2 uitstoot

Autodelen heeft een positief effect op de CO2-uitstoot. Denk aan een kleiner maar efficiënter wagenpark, aan elektrische auto’s, het verminderen van onnodig woon-werkverkeer. Met autodelen speel je in op de strengere (Europese) wetgeving m.b.t. CO2 en zorg je voor een versnelde transitie richting zero-emissie mobiliteit.

Minder grondstoffen

De productie van een auto vergt heel veel grondstoffen van onze planeet. Als er minder auto’s nodig zijn, dan moeten er ook minder auto’s worden gemáákt. Dit vermindert de druk op de vraag naar grondstoffen en beperkt het effect dat de ontginning ervan op het milieu en de bevolking kan hebben.

Minder energie

Een auto verbruikt heel wat energie, tijdens de productie maar ook voornamelijk tijdens het rijden. Minder autokilometers is minder brandstofverbruik, en dat is goed voor onze klimaat en milieu.

Comfort

Administratieve vrijheid

Het aanbod van autodeelaanbieders (software platform en/of deelwagens) is erop gericht om de administratieve lasten van het autodelen tot een minimum te herleiden: online reserveren, virtuele sleutels en apps, beheer van kosten, schade en afgelegde kilometers, verzekering, … Aanbieders nemen deze zorg van je over. Je ontvangt een factuur met alle verplaatsingen netjes op een rij. Geen gedoe met individuele fiches en onkostennota’s.

Geen onderhoudslast

Bij autodelen ben je verlost van praktische beslommeringen. Denk aan schoonmaak, onderhoud, verzekering, autokeuring, … De aanbieders van de deelauto zorgen ervoor dat de auto altijd in orde staat. Hapert er toch iets tijdens je rit? Dan word je vlug uit de nood geholpen. Bovendien kan je genieten van comfortabele tot zelfs emissievrije modellen die heel aangenaam rijden.

Flexibel

Je kan erop vertrouwen dat er een auto ter beschikking staat wanneer nodig. Bovendien kan je veelal kiezen  tussen verschillende merken en types. Ook kunnen  werknemers de deelauto’s  gebruiken buiten de kantooruren en in het weekend (op momenten dat ze niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden).

Tijdsefficiënt

Minder verliesuren

Door een vervoersmiddel te kiezen naargelang de verplaatsing, raakt een medewerker efficiënter en makkelijker op een bestemming. Dit leidt tot minder tijdsverlies.

Motivatie

Tijd uitsparen, flexibiliteit, het gevoel bij te dragen aan een beter klimaat, minder in de file staan, … maakt je werknemers meer gemotiveerd en productiever. 

Beter bereikbaar

Ligt je onderneming in een filegevoelig of met het openbaar vervoer moeilijk bereikbaar gebied? Autodelen kan de aanwerving van werknemers vergemakkelijken.