Filter

Infostand aanvragen

Geef meer informatie over autodelen op een lokaal evenement met behulp van een infostand en promotiemateriaal.

Lees meer

Interactieve zuil huren

Autodelen.net verhuurt 2 interactieve zuilen (1 houten en 1 reboard) die de voordelen en impact van autodelen belichten.

Lees meer

Advies bij integratie in woonomgeving

Autodelen.net biedt lokale overheden ondersteuning om deelmobiliteit gemakkelijker in te werken in de juiste beleids- en vergunningsdocumenten.

Lees meer

Begeleiding professioneel autodelen

Deel je eigen wagens met je inwoners, bespaar kosten en stimuleer duurzame mobiliteit in de gemeente.

Lees meer

Actieplan gedeelde mobiliteit

Een autodeelactieplan is het middel bij uitstek om een langtermijnvisie te ontwikkelen waarbij autodelen en gedeelde mobiliteit in de gemeente exponentieel groeien.

Lees meer

Autodelen.net als spreker

Wil jij op jouw activiteit of event het publiek informeren over autodelen en gedeelde mobiliteit in Vlaanderen en Brussel. Nodig Autodelen.net uit als spreker.

Lees meer

Ontlenen materiaal en promopakketten

Autodelen.net heeft heel wat leuk materiaal ter beschikking om jou te ondersteunen bij de promotie van autodelen.

Lees meer

Begeleiding particulier autodelen

Met deze ondersteuning begeleiden Autodelen.net samen met partners Cozywheels en Dégage de stad/gemeente bij de opstart van ‘autodelen onder buren’.

Lees meer

Infomoment ‘In gesprek met autodelers in je gemeente’

Zijn er al één of meerdere aanbieders actief in je gemeente, vraag dan deze inspiratiesesssie aan om het aanbod meer bekend te maken bij je inwoners.

Lees meer

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen