Over ons

Autodelen.net vzw wil autodelen en gedeelde mobiliteit sterk maken in Vlaanderen en bij uitbreiding over heel België.  Autodelen.net zet in op 4 pijlers:

  1. Netwerk
  2. Sensibiliseren, informeren, activeren
  3. Beleidsbeïnvloeding, expertise en onderzoek
  4. Innovatie en experiment

Netwerk

Samenwerken, verbinden en gemeenschappelijke belangen benutten zit in het DNA van Autodelen.net. We doen dit in de eerste plaats met de aanbieders van gedeelde mobiliteit om de ecologische, sociale en economische voordelen van gedeelde mobiliteit te maximaliseren, expertise op te bouwen en gezamenlijke strategieën uit te werken. Bovendien werken we samen met intermediairen (overheden, middenveld, bedrijven, belangenverenigingen, academische wereld, …) om gedeelde mobiliteit zo breed mogelijk te verspreiden: het aanbod, het gebruik ervan en het aanpakken van mogelijke drempels; zowel lokaal, regionaal als nationaal.

Sensibiliseren, informeren en activeren

Autodelen.net wil de bevolking informeren en sensibiliseren over gedeelde mobiliteit als alternatief voor het individueel bezit van een (tweede) wagen. We doen dit enerzijds door de particulier rechtstreeks aan te spreken en te ondersteunen (bv. deze website, ondersteuningstools, telefonische hulplijn, infosessies). Om het draagvlak te vergroten werken we anderzijds nauw samen met intermediairen (overheden, organisaties en bedrijven) in het organiseren van lokale communicatie en het opbouwen van communities van ambassadeurs en vrijwilligers.  Hierbij zetten we in op begeleiding en advies, educatie (train the trainer) en experiment. 

Beleidsbeïnvloeding, expertise en onderzoek

Om gedeelde mobiliteit mainstream te maken is naast promotie ook nood aan beleidskaders die de versnelde invoer van gedeelde mobiliteit faciliteren. Autodelen.net – in samenwerking met de sector en stakeholders – detecteert de noden, doet beleidsvoorstellen en zoekt actief toenadering tot de relevante beleidsmakers. Bovendien werkt Autodelen.net samen met academische en onderzoekspartners om de maatschappelijke impact van gedeelde mobiliteit te meten en te visualiseren. Dit zien we als de basis voor slimme, duurzame en toekomstgerichte beleidsmaatregelen op lokaal, regionaal, federaal en Europees vlak.

Innovatie en experiment

Autodelen.net zet samen met haar partners innovatieve pilots en living labs op om gedeelde mobiliteit beschikbaar te maken voor een divers spectrum aan doelgroepen, situaties en locaties. Met als doel geslaagde experimenten op te schalen.

In al onze pijlers zetten we structureel in op het inclusief maken van onze activiteiten. Want we willen gedeelde mobiliteit beschikbaar maken voor zoveel mogelijk doelgroepen en situaties. 

Als erkende socio-culturele organisatie legt ze 5-jaarlijks haar doelstellingen en acties vast in een beleidsplan. Lees ons beleidsplan voor de beleidsperiode 2021 tot 2025 om meer te weten te komen over onze missie en organisatie.

Samenwerken

Samen met partners zetten we in op innovatie, projecten en campagnes. Kijk wat we samen kunnen doen!

Samenwerken