Ruimtelijke ordening, bouwshift en parkeerbeleid

Deelmobiliteit is een deel van de oplossing voor een betere benutting van het bestaand, en voor een vermindering van bijkomend, ruimtebeslag. De ruimte die nu voor wagens is voorzien, kan zo besteed worden aan meer ruimte voor de bewoners.

Lees meer

Erkenningskader

Een erkeningskader voor autodelen is essentieel om een volwaadig deel uit te maken van de duurzame mobiliteitsalternatieven.

Lees meer

Kilometerheffing

De kilometerheffing is een maatregel om de files op de weg terug te dringen door autogebruikers een prijs per kilometer te laten betalen ter vervanging van bestaande belastingen.

Lees meer

Mobiliteitsbudget

Het mobiliteitsbudget kan de modal shift van werknemers en de ingang van autodelen versnellen mits enkele randvoorwaarden. 

Lees meer

Autodelen.net stuurt regelmatig updates over autodelen en gedeelde mobiliteit. We maken onderscheid tussen beleids- en sectornieuws en updates voor de (beginnende) autodeler.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief