Advies bij integratie in woonomgeving

Autodelen.net biedt lokale overheden ondersteuning om deelmobiliteit gemakkelijker in te werken in de juiste beleids- en vergunningsdocumenten.

Beschrijving ondersteuning

Autodelen krijgt steeds vaker een plaats in vergunningsaanvragen van (her)ontwikkelingsprojecten. De integratie van autodelen biedt namelijk heel wat voordelen voor alle stakeholders die bij het proces betrokken zijn. Toch is het niet gemakkelijk om deelmobiliteit gemakkelijk in te werken in de juiste beleids- en vergunningsdocumenten. Autodelen.net biedt ondersteuning om dit proces te vergemakkelijken.  

Wat kunnen wij voor jou doen: 

  • Advies op maat: We beantwoorden graag je vragen over een specifiek dossier, kunnen aanwezig zijn in overleg met andere stakeholders (projectontwikkelaars, studiebureau’s, …) en begeleiden bij de opmaak van nieuwe stedenbouwkundige en andere beleidsdocumenten. 
  • Gedeelde mobiliteitsscan: We scannen bestaande documenten (stedenbouwkundige verordeningen, RUP’s, richtlijnen omtrent parkeren, enz.)en toetsen hen aan mogelijkheden tot gedeelde mobiliteit. We kijken met andere woorden of ze voldoen aan de voorwaarden voldaan om gedeelde mobiliteit te doen slagen binnen de woonomgeving.
  • Inspiratiesessie: We informeren jou tijdens inspiratiesessies over de mogelijkheden om deelmobiliteit te integreren in de woonomgeving en bekijken samen in hoeverre dit in te passen is in het huidige beleid. 

Ben je projectontwikkelaar en heb je eveneens vragen over de haalbaarheid van deelmobiliteit in je woonproject of weet je niet goed hoe je het dient op te nemen in je vergunningsaanvraag? Dan helpen we je ook op weg! 

Contact

Bij interesse voor onze ondersteuning of voor meer informatie kan je terecht bij info@autodelen.net.

Gerelateerde ondersteuning