Wat als er onderlinge problemen zijn tussen mijn gebruiker en ikzelf?

Op voorhand duidelijke afspraken aangaan met je gebruiker en goed communiceren met elkaar is heel belangrijk bij autodelen. Door je aan te sluiten bij een organisatie ben je zeker dat alles goed geregeld is. Ontstaan er toch problemen tussen je gebruiker en jezelf en jullie geraken er beiden niet uit, dan zal je autodeelorganisatie je helpen om te bemiddelen.

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen