Herexamen voor Hoppinwagens

12/07/2022

Vandaag berichtte De Morgen dat ‘de ‘big bang’ van openbaar vervoer met een sisser afloopt’. Vorige week (7 juli) raakte tijdens de gedachtewisseling in het Vlaams Parlement bekend dat er op dit moment geen kandidaten meer zijn voor het leveren van Hoppinwagens. Deze deelwagens zouden bij de invoering van het nieuw openbaar vervoerssysteem dienen als extra multimodale duurzame oplossing voor reizigers. Autodelen.net en ondergetekende aanbieders reageren met gemengde gevoelens op dit nieuws.

CONTEXT

De afgelopen jaren werden in het kader van de omschakeling naar Basisbereikbaarheid in de 15 vervoerregio’s nieuwe openbaar vervoersplannen uitgetekend. Vervoerregio’s zijn zelf verantwoordelijk voor het intekenen van het vervoer op maat, de onderste laag van de vervoerspyramide.
8 van de 15 regio’s verkozen om autodelen op te nemen in het vervoer op maat, goed voor ca. 200 voertuigen. De Vlaamse Overheid lanceerde hiervoor in de zomer van ‘21 een aanbestedingsprocedure.

hoppinpunten 3d voorstelling met Bus en deelauto's

NOOD AAN DUIDELIJKHEID

Dat er op dit moment geen kandidaten meer over blijven voor het leveren van Hoppinwagens komt op zich niet echt als een verrassing. Het was immers al even duidelijk dat er een mismatch bestaat tussen de vraag vanuit de Vlaamse Overheid en het aanbod vanuit de markt. Bovendien betekent dit nieuws dat er de komende weken en maanden allicht weer onduidelijkheid volgt rond de uitrol van de Mobiliteitswitch.

Die onduidelijkheid werkt nefast voor de verdere groei van autodelen in (buitenstedelijk) Vlaanderen. Een aantal lokale besturen zetten hun autodeelplannen de afgelopen tijd  on-hold in afwachting van de Hoppinwagens. Duidelijkheid op korte termijn is absoluut noodzakelijk, zodat aanbieders en lokale besturen verder alle vormen van autodelen kunnen implementeren en zo kunnen bijdragen aan een duurzame modal shift.

OPPORTUNITEITEN VOOR BIJSTURING

Het afhaken van alle kandidaten betekent dat er opportuniteiten zijn om de plannen bij te schaven en overheidsmiddelen op een zinvolle en efficiënte manier in te zetten. Op heel wat plaatsen waar Hoppinwagens zouden moeten komen is vandaag al een aanbod. Geen geïnteresseerde aanbieders voor dit bestek biedt kansen om ervoor te zorgen dat de toekomstige Hoppinwagens niet marktverstorend werken, noch op vlak van locatie, noch op vlak van prijs.

Wat is het nut om naast bestaande deelwagens nog extra Hoppinwagens te plaatsen? Bovendien biedt het de mogelijkheid om de autodeelplannen op Vlaams niveau bij te sturen en te laten aansluiten bij het diverse autodeelaanbod dat er vandaag is. Autodelen.net en ondergetekende aanbieders staan alvast klaar om samen met de betrokken stakeholders na te denken over oplossingen.

Auteurs: Autodelen.net, BattMobility, cambio, Claus2you, CoopStroom, Cozywheels, Dégage, Flexigo, GreenMobility, Partago, Share4Mobility en Stapp.in

Gerelateerd nieuws