Nieuw, duurzaam en inclusief elan voor het Brusselse autodelen

07/02/2024

Op dinsdag 6 februari hebben meer dan 30 organisaties de Green Deal “Inclusive Carsharing” getekend en zich er zo toe verbonden maatregelen te nemen om autodelen voor iedereen toegankelijker te maken. Het initiatief, dat uitgaat van de minister van Leefmilieu, Alain Maron, en de minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt, is gelanceerd door het Brussels Gewest en is erop gericht het gebruik van autodelen als duurzaam mobiliteitsalternatief uit te breiden door zoveel mogelijk Brusselaars er toegang tot te geven, ongeacht hun specifieke behoeften.

Autodelen kent steeds meer gebruikers

Autodelen wordt in Brussel steeds populairder. De laatste jaren is het aanbod diverser geworden en zijn er nieuwe operatoren bijgekomen die een breed scala aan verschillende diensten aanbieden. Het aantal gebruikers is in de hoofdstad sinds 2021 verdrievoudigd. Vandaag maken meer dan 50.000 Brusselaars regelmatig gebruik van een gedeelde auto. Die optie is immers vaak vanuit financieel oogpunt interessant: volgens Autodelen.net kan je, wanneer je minder dan 12.000 kilometer per jaar rijdt, tot 3.000 euro per jaar uitsparen.

“De ontwikkeling van autodelen in Brussel is niet alleen financieel gezien interessant, maar biedt ook een echte meerwaarde voor onze samenleving”, legt Alain Maron, minister van Leefmilieu, Welzijn en Gezondheid, uit. “Een gedeeld voertuig vervangt tot vijftien auto’s op de weg. Het helpt de koolstofbalans van het Gewest te verbeteren en het maakt ruimte vrij in de openbare ruimte voor meer gebruiksvriendelijke voorzieningen, zoals bredere voetpaden, terrassen, begroeiing, enz.” Een privévoertuig staat meer dan 95% van de tijd stil, vaak geparkeerd op straat.

Autodelen is goedkoop, flexibel en milieuvriendelijker. Het is dus een aantrekkelijke mobiliteitsoplossing voor veel huishoudens. De Brusselse regering steunt deze vervoerswijze dan ook, met name via de Brussel’Air-premie, waarmee een budget voor duurzame mobiliteit wordt geboden aan de Brusselaars die geen eigen wagen meer willen bezitten. Ook heeft de regering onlangs het wetgevend kader rond autodelen herzien om het aan te moedigen.

Autodelen moet inclusiever worden

Vandaag zijn de meeste gebruikers van autodelen jonge werkende volwassenen (tussen 25 en 45 jaar). Met het oog daarop heeft de Brusselse regering, op initiatief van de minister van Leefmilieu, Alain Maron, en Mobiliteit, Elke Van den Brandt, besloten om een brede coalitie van proactieve actoren te lanceren om geleidelijk de obstakels voor het gebruik van autodelen weg te werken, zodat zoveel mogelijk Brusselaars er gebruik van kunnen maken.

Op dinsdag ondertekenden een dertigtal actoren, zowel operatoren van autodelen als publieke organisaties, La Ligue des familles, de gemeenten enz., de Green Deal “Inclusive Carsharing” en verbonden zich ertoe om autodelen nog inclusiever en duurzamer te maken. Dat initiatief, dat wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Autodelen.net en AMT Concept, heeft tot doel autodelen open te stellen voor nieuwe doelgroepen, zoals eenoudergezinnen, personen met beperkte mobiliteit, senioren, enz. In de komende maanden zullen sommige actoren bijvoorbeeld kinderzitjes ter beschikking stellen in hun auto’s. Andere actoren zullen voertuigen plaatsen rond sociale woningen of opleidingen organiseren voor personen die kampen met de digitale kloof.

Elke ondertekenende partij zal meerdere concrete en innoverende acties uitvoeren tegen eind 2026, in overleg met de andere partners om samen de impact van de genomen maatregelen te versterken. Tegelijkertijd zullen private en publieke actoren via workshops en bezoeken hun expertise delen om de beste praktijken en maatregelen te identificeren om de invoering van autodelen in Brussel en de elektrificatie van het wagenpark te versnellen.

Alain Maron, minister van Leefmilieu, Welzijn en Gezondheid: “Met deze Green Deal maken we autodelen toegankelijk voor meer Brusselaars. We breiden het aanbod van duurzame mobiliteitsoplossingen op ons grondgebied uit, zodat iedereen meer keuze heeft om zich vrij te verplaatsen en zodat er minder wordt vervuild. Dankzij alle actoren en gebruikers van autodelen verandert Brussel. Met deze Green Deal verbeteren we de levenskwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars.”

Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit, Welzijn en Gezondheid: “De afgelopen drie jaar hebben we een explosie gezien in het gebruik van deelauto’s in Brussel. We stellen echter wel vast dat bepaalde groepen nog steeds geen toegang hebben tot dit efficiënte en economische gebruik van de auto: gezinnen die autostoelen nodig hebben, personen die geen smartphone hebben, die specifieke behoeften hebben zoals personen met beperkte mobiliteit, of gewoon personen die deze diensten niet kennen. De partners van deze Green Deal “Carsharing” zullen al die belemmeringen systematisch aanpakken, zodat meer Brusselaars een grotere keuzevrijheid hebben om zich te verplaatsen.”

“Brussel is vandaag al koploper in autodelen op Europees niveau”, zegt Jeffrey Matthijs van Autodelen.net. “Dankzij deze Green Deal “Inclusive Carsharing” zal Brussel die leidersrol nog meer uitspelen, en autodelen mainstream maken. Want hoe meer mensen aan autodelen doen, hoe meer alle inwoners zullen ervaren dat de straten meer leefbaar en groener worden.”

De lijst van de ondertekenende partijen staat op de website van Autodelen.net.

Meer informatie? Contacteer Loes (loes@autodelen.net) 

Gerelateerd nieuws