Steeds meer bedrijven doen aan autodelen

14/04/2021

Autodelen kende de laatste jaren een steile opmars. Reeds meer dan 180.000 Belgen doen aan autodelen. Niet alleen particulieren maar ook steeds meer bedrijven en organisaties zetten de stap richting autodelen. Zij en hun personeel hebben er dan ook alle baat bij om te starten met autodelen.

Waarom autodelen als bedrijf?

Ten eerste is het gebruik van deelwagens of het delen van de eigen vloot goedkoper dan het aankopen of leasen van wagens. Daarnaast ben je als bedrijf verlost van de praktische en administratieve beslommeringen, doordat de autodeelaanbieders die last van je overnemen. Bovendien is het een pak duurzamer. En een duurzaam bedrijf scoort nu eenmaal bij klanten, werknemers en andere stakeholders. Ten slotte zal je werknemer efficiënter en gemakkelijker ter plaatse geraken, aangezien hij/zij een vervoermiddel zal kiezen afhankelijk van de verplaatsing.

Lees meer over de voordelen van zakelijk autodelen.

Verschillende manieren van delen

Als bedrijf of organisatie bestaan er vier verschillende mogelijkheden om te starten met autodelen. We overlopen ze hieronder met enkele quotes van quotes en organisaties die het op die manier doen.

Manier 1: Sluit een bedrijfsabonnement af bij een autodeelaanbieder

Je neemt een abonnement bij één of meerdere autodeelaanbieders. Werknemers gebruiken voor werkverplaatsingen een deelwagen naar keuze, eventueel gecombineerd met een ander (openbaar) vervoermiddel (bv. via een Mobility-as-a-Service app).

Autodelen via een abonnementsformule bij Partago, cambio en SHARE Mobility is voor onze werknemers in de zorg i.h.k.v. werkverplaatsingen de kortste weg naar zero-emissie. Door een goede spreiding van elektrische deelauto’s over de hele regio heeft iedere medewerker in de nabijheid van zijn woning een ecologisch alternatief. (Dirk Mombaert, Fiola vzw)

Manier 2: Vervang de eigen of geleasede vloot door deelwagens van autodeelaanbieders

Vervang de traditionele lease of aankoop van een wagen door één of meerdere deelwagens in de vloot. Tijdens de kantooruren (of bepaalde tijdslots) reserveert het bedrijf die deelwagen. Buiten de kantooruren staat hij klaar voor externe leden van het autodeelbedrijf. Op die manier wordt het gebruik van de wagen geoptimaliseerd. Het bedrijf of de organisatie betaalt een vaste prijs per maand voor de deelwagen. Bij sommige autodeelaanbieders daalt dit bedrag als de wagen meer kilometers aflegt.

i-mens wil een duurzame, flexibele en vernieuwende visie ontwikkelen op mobiliteit. Hierbij hanteren we de principes ‘geen kilometers is het beste streefdoel’ en ‘vervoersmiddelen op maat van de verplaatsing aanbieden aan onze werknemers’, Comfort en work-life balans spelen daarbij ook mee. Sinds kort kunnen onze medewerkers beroep doen op cambio deelwagens aan 15 van onze i-mens locaties. De cambio deelwagens kunnen buiten de kantooruren ook ontleend worden door gebruikers uit de buurt. (Jürgen Ruysseveldt, i-mens)

Manier 3: Deel eigen bedrijfswagen(s) met werknemers, naburige bedrijven en buurtbewoners

Je integreert je eigen vloot in een autodeelsysteem. Je kiest voor een systeem van fysieke sleuteloverdracht of laat een boordcomputer inbouwen zodat je de wagens zonder sleutel kunt openen. In beide gevallen staat de autodeelorganisatie in voor de administratieve opvolging. Het onderhoud en de verzekering blijft de verantwoordelijkheid van je bedrijf als eigenaar van de wagen.

Bij dit model blijft de autodeelaanbieder eigenaar van de wagen en staat hij in voor de administratie, facturatie, verzekering en het onderhoud. Je maakt onderling afspraken voor het poetsen van de wagens.

Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. Wij leaseden een elektrische wagen en delen hem via een autodeelplatform. Op die manier kunnen buurtbewoners en andere bedrijven onze wagen gebruiken. (Laure Claes, AtelierO & Steunzoolpunt)

Manier 4: Gebruik deelwagens als werknemer (via onkostennota)

Werknemers die niet over een (tweede) wagen beschikken, maar voor het werk sporadisch een wagen nodig hebben, kunnen een beroep doen op autodelen. De werknemer kan als privépersoon lid worden van een autodeelorganisatie en voor de werkritten een onkostennota indienen bij zijn/haar werkgever. Op die manier hoeft noch de werknemer, noch de werkgever een wagen aan te kopen voor sporadische dienstverplaatsingen.

Herbekijk de webinar

Op 11 december 2020 organiseerden we een webinar voor bedrijven waarin we een aantal concrete handvaten aanreikten om als bedrijf zelf van start te gaan met autodelen én lieten we enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. Daarnaast hadden we ook oog voor het fiscale luik van dit verhaal. Hoe passen o.a. het mobiliteitsbudget, fiscale aftrekbaarheid, voordeel alle aard in dit verhaal? Heb je deze webinar gemist? Geen nood, je kan hem herbekijken!

Lees onze brochure voor bedrijven

Wil je alles nog eens op het gemak en tot in detail lezen? Dan hebben we deze brochure voor jou!

Naar de brochure

Gerelateerd nieuws