Actief

ALIBI

Dit project heeft als doel lokale besturen te ondersteunen in de opmaak van een duidelijk beleid omtrent autodelen.

Projectomschrijving

De Vlaamse overheid zetten steeds meer in op autodelen, o.a. via het decreet Basisbereikbaarheid of het Lokaal Energie en Klimaatpact (LEKP). Toch is het niet altijd duidelijk welk beleid lokale overheden moeten voeren om van autodelen een succesverhaal te maken. Via het project ALIBI willen we deze lokale besturen ondersteuning bieden om een duidelijke visie te creëren over de plaats van deelwagens in de Vlaamse (publieke) ruimte en meten we tegelijkertijd de impact van deze geïmplementeerde deelwagens. Het project omvat een groot onderzoeksluik (naar impact en vervangratio’s) en biedt een concrete ondersteuning aan minstens 30 lokale overheden voor het instellen van een duidelijk autodeelbeleid.

Timing

Het project startte in 2023 en loopt voor drie jaar. In mei 2026 wordt het project afgerond.

Doelstellingen

Het project omvat verschillende concrete doelstellingen.

  • Het vergroten van de impact van autodelen via een gediversifieerd parkeerbeleid. We ontwikkelen een richtlijn voor lokale overheden omtrent parkeren en ondersteunen hen om dit parkeerbeleid te implementeren.
  • Het ontwikkelen van een evaluatiestandaard om de impact van autodelen te meten op vlak van modal shift en autobezit om hiermee ook een eenvoudige (maar pragmatische) methode te ontwikkelen om de  vervangratio van deelwagens in te schatten bij woonprojecten.
  • Het actief adviseren en ondersteunen van minstens 30 lokale overheden bij het opzetten en implementeren van een gedifferentieerd autodeelparkeerbeleid en het voeren van communicatiecampagnes om hun burgers aan te zetten tot autodelen.
  • Het verhogen van het aantal autodelers met minstens 12.000 in de gekozen vervoerregio’s (WP 3).
  • Het dissemineren van vergaarde kennis via verschillende online en offline events en workshops.

Partners

Autodelen.net coördineert dit project en betrekt externe experts voor de uitvoering van verschillende activiteiten en voor advies bij haar taken.

 

Financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door subsidies vanuit het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Meer info & contact

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.