Niet actief

ART-Forum

Met het ART-Forum project bestuderen de partners de mogelijke impact van zelfrijdend personen- en vrachttransport is op onze samenleving.

   

 

Projectomschrijving

Binnen het Europese Interreg North Sea Region project ART-Forum (Automated Road Transport Forum) werken 13 partners uit zeven landen, allen gelegen langs de Noordzee, vanaf maart 2019 voor 3,5 jaar intensief samen rond het opbouwen van kennis en bewustzijn rond de impact van autonoom wegvervoer. Autodelen.net en de projectpartners delen allen dezelfde visie: het toekomstige autonome transport moet gedeeld worden om de positieve impact op duurzame mobiliteit en leefbaarheid van de steden te verzekeren.

De grootschalige introductie van autonome wagens lijkt nog ver van ons bed, en toch is het volgens Autodelen.net en de partners van het ART-Forum project zinvol om nu reeds grondig stil te staan bij de mogelijke impact die dit kan hebben op onze maatschappij. Autonoom vervoer kan immers grote gevolgen hebben voor hoe mensen zich verplaatsen (kiezen ze bv. vaker voor een verplaatsing met de auto omdat ze zelf niet meer aan het stuur moeten zitten?), waar ze gaan wonen (een half uurtje langer in de file staan naar je job is minder erg als je kan werken in je auto), de verkeersveiligheid (een autonome wagen zal zich aan de maximale snelheid houden) en de inrichting van onze publieke ruimte (als we autonome wagens delen zijn er minder auto’s nodig).

Doelstellingen

Om antwoorden te verzamelen op deze hypotheses zet Autodelen.net in op verschillende acties.

1. Onderzoek en living lab

Ten eerste voeren we onderzoek naar de aanvaarding van (toekomstig) autonoom transport onder de Vlaming en onder huidige autodelers. We willen achterhalen hoe mensen naar te mobiliteit van de toekomst kijken en in welke mate ze denken dat de introductie van autonoom vervoer hun mobiliteitsgedrag zal beïnvloeden. Om die theoretische inzichten ook in de praktijk te testen doen we in het voorjaar van 2022 een Living Lab-experiment waarbij 20 gezinnen 24/7 toegang krijgen tot een “autonoom” voertuig. We willen achterhalen hoe de testpersonen deze nieuwe vorm van mobiliteit ervaren en in hoeverre dit hun verplaatsingsgedrag verandert.

2. Expert workshops

Om een grondig inzicht te krijgen in de mogelijke brede maatschappelijke gevolgen van autonoom vervoer organiseren we samen met Mpact en de stad Mechelen een reeks van expert workshops. Deze resultaten in een discussiepaper over hoe zelfrijdende voertuigen op een duurzame manier kunnen ingezet worden en in concrete aanbevelingen voor beleidsmakers.

3. Sensibilisering

Tot slot zetten we in op een brede bewustwording rond deze thematiek. Dat doen we o.a. met installaties in het publieke domein (‘Conquer the Space’) die mensen aan het denken zetten over de toekomst van onze mobiliteit, door burgers te betrekken bij onze acties (o.a. bij het Living Lab en de bevragingen) en hierover via diverse kanalen te communiceren, door webinars te organiseren over de lessen die we trekken uit onze acties en door hierover te spreken op (internationale) conferenties.

Timing

Het project is gestart in maart 2019.

Partners

Onder de coördinatie van de stad Bremen werkt Autodelen.net binnen het ART-Forum project samen met de Belgische partners Mpact vzw en de stad Mechelen, DLR, Mobile Zeiten, Bremerhaven Bus en de stad Bremen uit Duitsland, de Deense stad en Universiteit van Aalborg, de Noorse stad Bergen, de Nederlandse provincie Groningen, de Robert Gordon University in het Schotse Aberdeen en de West Yorkshire Combined Authority uit het Verenigd Koninkrijk.

Daarnaast betrekt Autodelen.net ook zo veel mogelijk Belgische stakeholders (steden, NGO’s, academici, bedrijven, …) bij de uitwerking van haar acties binnen het ART-Forum project.

Alle partners vind je hier terug.

Financiering

Het ART-Forum project wordt gefinancierd vanuit het Interreg North Sea Region-programma.

Meer info & contact

Meer informatie over het project vind je terug op www.art-forum.eu.

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.