Niet actief

Autodelen Meetjesland

Met autodelen meetjesland zetten we in samenwerking met Natuurpunt en Partners Meetjesland autodelen op de kaart in het Meetjesland.

 

Projectomschrijving

Het Meetjesland is een landelijke regio met een zeer beperkt aanbod aan openbaar vervoer. Met autodelen wilden we een stap zetten naar vervoer op maat om zo de basisbereikbaarheid van de Meetjeslanders te verbeteren. Binnen het project werd er ingezet op 

  • het breedschalig informeren over autodelen
  • het opzetten van nieuwe autodeelprojecten
  • het stimuleren en ondersteunen van burgers, gemeentebesturen en organisaties om hun eigen wagens te delen

Resultaten

Autodelen.net schreef op basis van de ervaringen binnen dit project:

Timing

Het project ‘Autodelen Meetjesland’ liep van 2018 t.e.m. 2020.

Partners

Voor dit project werkte Autodelen.net samen met Natuurpunt en partners Meetjesland.

Financiering

Dit project kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Meer info & contact

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net.