Niet actief

e-Deal

Met dit project begeleidden we lokale overheden en bedrijven om de stap naar elektrische autodelen te zetten.

 

Projectomschrijving

Met het project E–Deal zette Autodelen.net samen met Bond Beter Leefmilieu, The Shift en Fluvius elektrisch autodelen op de kaart in de periode 2018-2019. Zowel bedrijven als lokale overheden raakten steeds meer overtuigd van het belang van duurzame mobiliteit en komen tegemoet aan problemen als congestie, luchtvervuiling en vervoersarmoede. Elektrisch autodelen biedt daarvoor een efficiënte, betaalbare en eenvoudige oplossing!

Het E-deal project kaderde binnen het vorige Vlaamse actieplan ‘Clean Power for Transport (CPT)’ – een omzetting van een Europese richtlijn uit 2014 – en staat voor Elektrisch Delen van Eigen Auto’s voor bedrijven en Lokale overheden. Autodelen.net en partners (Bond Beter Leefmilieu, Fluvius en The Shift) leggen de klemtoon op thema 4 van het actieplan: “Deelsystemen voor particulieren met zero-emissiewagens van gemeenten en bedrijven”. 

Resultaten

De belangrijkste zaken die binnen het E-Deal project werden gerealiseerd:

Timing

Dit project liep van 2018 tot 2019.

Partners

E-Deal was een samenwerking tussen Autodelen.net, Bond Beter Leefmilieu, The Shift en Fluvius.

Meer info & contact

Bij vragen over e-Deal kan je terecht bij info@autodelen.net.