Niet actief

Pajotse Sociale Mobipunten

Met dit project richten we ons op de ontwikkeling van 6 mobipunten in het Pajottenland. 

 

Projectomschrijving

Dankzij de samenwerking tussen 6 organisaties en 6 gemeenten wordt de ontwikkeling van mobipunten in de Pajotse regio versneld en werken we aan een toekomstig lokaal ownership. Bij de ontwikkeling van een mobipunt ligt de nadruk op participatie en gemeenschapsvorming. Deze aanpak moet leiden tot mobipunten die sterk aansluiten bij de noden en behoeften van de beoogde doelgroepen (in eerste instantie inwoners en pendelaars, maar ook toeristen en vervoersarmen).

Met dit project dragen we bij aan een versnelde modal shift en duurzame, toekomstgerichte vervoersconcepten op maat van het Pajottenland.

Doelstelling & timing

Tegen medio 2022 moeten de 6 mobipunten gerealiseerd zijn.

Partners

Dit project is een samenwerking tussen Autodelen.net, Klimaatpunt, Avansa, Innovatiesteunpunt, Infopunt Publieke Ruimte, Mobipunt vzw en de 6 betrokken gemeenten: Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal.

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt met behulp van subsidies vanuit Leader Pajottenland+.

Meer info & contact

Bij vragen over dit project kan je terecht bij info@autodelen.net.