Actief

SMAPE

Het project Shared Mobility Action Programmes Exchange helpt beleidsmakers met de juiste tools en acties om deelmobiliteit te doen groeien, en autogebruik en autobezit te verminderen.

Projectomschrijving

SMAPE (Shared Mobility Action Programmes Exchange) is een Interreg Europe project dat steden en regio’s zal ondersteunen met het stimuleren van deelmobiliteit om de impact van privéauto’s te verminderen, door beleid te introduceren dat gericht is op het stimuleren van gedeelde mobiliteit en dat de implementatie van pilots en grootschalige invoering van gedeelde mobiliteitsdiensten zal faciliteren.

Timing

Het project startte in december 2022 en loopt tot februari 2027.

Doelstellingen

Door internationale best practices te verzamelen, interne en externe uitwisselingen te organiseren en samen te zitten met de lokale stakeholders zullen de verschillende regio’s en steden doorheen het project hun beleidsinstrument analyseren en aanpassen. Naar het einde van het project toe zullen de beleidsinstrumenten ook toegepast worden en zullen de indicatoren opgevolgd worden.

Partners

  • POLIS
  • Bremen
  • Regio Boekarest
  • Bergen
  • Regio Ljubljana
  • Wallonië
  • Noord-Egeïsche regio
  • Mantua

Financiering

Het project kadert binnen Interreg Europe en wordt gefinancierd met Europese middelen.