Niet actief

STARS

Autodelen.net was partner in het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject STARS (Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS).

 

Projectomschrijving

Van oktober 2017 tot maart 2020 was Autodelen.net betrokken in het Europese Horizon 2020 onderzoeksproject STARS (Shared mobility opporTunities And challenges foR European citieS). Samen met partners uit onder meer Duitsland, Zweden, Italië, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben we gedurende twee en een half jaar onderzoek gevoerd naar autodelen in de EU.

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie budget vrijmaakte om autodelen van heel nabij onder de loep te nemen en na te gaan welke evoluties de sector de laatste jaren heeft doorgemaakt. De focus ligt daarbij op lokale besturen en op hoe zij kunnen inspelen op toekomstige trends. 

Doelstellingen & acties Autodelen.net

Het project ging van start met een breed onderzoek naar de huidige stand van zaken van autodelen. Autodelen.net nam de leiding over dit belangrijke eerste onderzoekspakket. We brachten zo veel mogelijk aspecten van de Europese autodeelsector in kaart en in twintig steden hebben we diepgaander onderzoek gedaan naar de actieve autodeelorganisaties. Op die manier hebben we een heldere en alomvattende classificatie van de vele bestaande autodeelinitiatieven uitgewerkt. We gingen daarbij ook op zoek naar (wetgevende) barrières die een structurele doorbraak van autodelen momenteel nog in de weg staan.

In een tweede luik verschoof de focus naar de gebruikers van autodeelinitiatieven. We zijn meer bepaald op zoek gegaan naar hun drijfveren om aan autodelen te doen en naar het belang van een aantal factoren om te kiezen voor een bepaalde vorm van gedeelde mobiliteit. 

Resultaten

Dit grootschalig onderzoek heeft geleid tot;

  • Een toolbox voor beleidsmakers. Deze handleiding moet hen in staat stellen om op relatief korte termijn autodelen lokaal op de kaart te zetten en zo structureel bij te dragen aan de groei van gedeelde mobiliteit in hun stad of gemeente.
  • De resultaten werden gebundeld in 10 beleidsaanbevelingen om autodelen verder te doen groeien in Europa.

Timing

Het onderzoekproject liep van 2017 t.e.m. 2020

Partners & financiering

Parners van het project zijn Autodelen.net, de Universiteit van Turijn (coördinator), Universiteit van Göteborg, Universiteit van Cardiff, Bundesverband CarSharing, Freie Hansestadt Bremen, LGI, ICLEI en GM Global Propulsion Systems Turijn.

STARS ontving financiering van Horizon 2020.

Meer info & contact

Meer informatie vind je op www.stars-h2020.eu.

Bij vragen kan je terecht bij info@autodelen.net