Niet actief

Verover de Ruimte

Vandaag de dag wordt er te veel ruimte voorzien voor (stilstaande) wagens terwijl de ruimte voor de burger eerder schaars is. Met de campagne ‘Verover de Ruimte’ geven we parkeerplaatsen een nieuwe invulling om de ruimtewinst van duurzame mobiliteit en autodelen zichtbaar te maken.

 

Projectomschrijving

Autodelen blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s en méér ruimte. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk zes tot twaalf privé-wagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggeven aan (buurt)bewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen terug aantrekkelijke alternatieven worden. Met de Verover De Ruimte-campagne maakten we visueel welke ruimtewinst we bekomen door met z’n allen massaal auto’s te delen.
De campagne werd voor het eerst georganiseerd in 2008 waarna het opnieuw opgenomen werd in 2019. Toen richtten we ons vooral op particulieren die zelf één of meerdere parkeerplaatsen konden innemen en herinrichten. In 2020 sloegen we de handen in elkaar met verschillende partnerorganisaties, waaronder JNM, BOS+ en Pak ze aan de Turnhoutsebaan.
In 2021 kwam de focus op lokale besturen te liggen en ontwikkelden we samen met Mobiel 21 een mobiele parklet. Met deze verplaatsbare onmoetingsplek konden steden en gemeenten op wijkniveau de buurtbewoners bewustmaken van de voordelen en mogelijkheden van een kwalitatieve openbare ruimte.

Resultaten

De verschillende edities van Verover de Ruimte leidden tot deze interessante handleidingen:

Timing

De campagne Verover de Ruimte kende een eerste editie in 2008, waarna het opnieuw opgenomen werd in 2019, 2020 en 2021.

Partners & financiering

Dit project is onderdeel van de grotere campagne Week van de Mobiliteit van het
Netwerk Duurzame Mobiliteit met steun van de Vlaamse overheid.

Meer info & contact

Bij vragen over Verover de Ruimte kan je terecht bij info@autodelen.net.