Actief

Verover de Straat Leuven

Met ‘Verover de Straat’ willen we het aantal auto’s in woonstraten doen dalen door bewoners te laten kennismaken met autodelen en fietsdelen. Tegelijkertijd willen we testen of we iets leuks kunnen doen met de vrijgemaakte parkeerruimte. 

 

Projectomschrijving

Autodelen.net startte in januari 2021 het eerste Verover de Straat-project met partners Infopunt Publieke Ruimte en Stad Leuven. Samen met enkele meters en peters in verschillende straten zoeken we manieren om de buren alle nodige informatie over autodelen te geven om zo de eerste stappen richting deelmobiliteit te zetten. Parallel wordt er een co-creatietraject opgestart waarbij de buren een parkeerplaats aanduiden die ze een andere functie willen geven. Deze herinrichting wordt getest in de zomer van 2022. 

Als zowel de herinrichting positief geëvalueerd wordt door de bewoners én er verschillende buren zijn die hun auto vaarwel hebben gezegd en de stap hebben gezet naar autodelen, wordt de nieuwe inrichting van de parkeerplaats definitief. 

Timing

Dit project in Leuven startte begin januari en loopt tot eind 2022. 

Partners

De partners van dit proejct zijn stad Leuven en Infopunt Publieke Ruimte.

Financiering

Verover de Straat wordt mogelijk gemaakt door stad leuven, VVSG en de Vlaamse overheid.

Meer info & contact

Meer informatie over Verover de Straat vind je op www.veroverdestraat.be.

Bij vragen kan je terecht bij info@veroverdestraat.be.