Verschillende systemen combineren zorgt voor meer bekendheid en vertrouwen in het systeem

Op korte tijd steeg het aantal deelwagens in de Zuid-West-Vlaamse stad tot 14, en dat via drie verschillende systemen. In onze rubriek ‘Gemeente in de kijker’ ontdekken we hoe Harelbeke, een stad met ongeveer 30.000 inwoners, aan haar autodeelbeleid werkt.

Gemengd aanbod

De eerste deelwagens kwamen er in 2015 toen een dienstwagen van de stad buiten gebruik was en het bestuur besliste om geen nieuw dienstvoertuig aan te schaffen, maar over te stappen op het gebruik van deelwagens. Twee cambio-wagens aan het stadhuis waren vanaf dat moment beschikbaar voor inwoners en konden daarnaast ook door de stadsdiensten gebruikt worden. Enkele jaren later, in 2020, tekende Harelbeke in op een subsidieproject via de provincie en werd de deelvloot uitgebreid met twee elektrische wagens van de burgercoöperaties Vlaskracht/Coopstroom in de deelgemeente Stasegem. Een jaar later ten slotte, kwamen er in één klap 10 deelwagens van Fox Share bij. Dit was het resultaat van een subsidieproject van intercommunale Leiedal waar ook vier andere gemeenten uit de regio op hebben ingetekend. Harelbeke heeft dus een zeer bewust en ambitieus aanbodbeleid gevoerd. “Ik zou ook aanraden verschillende systemen te combineren,” zegt medewerkster Valerie Claeys, “Dit heeft er bij ons voor gezorgd dat de deelwagens meer gekend zijn en dat er meer vertrouwen is in het systeem.”

Personeel is mee

Om ook het stadspersoneel voldoende in te lichten en te overtuigen om te kiezen voor deelmobiliteit organiseert de stad regelmatig testmomenten. “Nieuwe personeelsleden worden sowieso ingelicht over de deelwagens tijdens het algemene infomoment maar ook andere personeelsleden die geregeld dienstverplaatsingen doen met de eigen wagen worden hierop aangesproken en gestimuleerd om de deelwagens te gebruiken,” aldus Claeys. 

Blijven communiceren

Communicatie is ook in Harelbeke belangrijk. De stad merkt dat de start van een nieuw deelaanbod steeds wat moeizaam gaat, maar dat er daarna een stijgende lijn is in het gebruik. Opdat zoveel mogelijk inwoners autodelen zouden overwegen lanceerde de stad een originele communicatiecampagne rond autodelen met een bekend lokaal gezicht, namelijk voetbalster Tessa Wullaert, de aanvoerder van het nationale elftal de ‘Red Flames’. Daarnaast lanceerde de stad onder de noemer ‘Oarelbeke duurzaam ip de boane’ ook een wedstrijd waarbij 5 Harelbeekse gezinnen geselecteerd werden om gedurende drie maanden de deelwagens en -fietsen uit te testen in ruil voor een mobiliteitsbudget van max. 200 euro per maand.

Tot slot zet Harelbeke ook in op de noodzakelijke flankerende maatregelen die autodelen tot een succes kunnen maken. Zo wordt er werk gemaakt van een aanbod aan alternatieven voor de privéwagen, zoals (elektrische) deelfietsen en voldoende veilige fietsenstallingen bij autodeelstandplaatsen.

Plus- en minpunten

  • Divers aanbod aan deelwagens
  • Personeel sensibiliseren
  • Communicatie met lokale ambassadeurs

Zij delen ook

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen