Mobipunten

Op 7 september 2017 stelden Taxistop en Autodelen.net een nieuw concept voor: “mobipunten”. Dit zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen. Een mobipunt bestaat idealiter uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Taxistop en Autodelen.net leerden het concept kennen in Bremen en het Noorse Bergen en willen dit graag ook in Vlaanderen. Daarom kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek uit te bouwen. 

Autodelen.net, Taxistop en Infopunt Publieke Ruimte zullen het concept verfijnen en gemeenten kunnen begeleid worden met het installeren van mobipunten. Vandaag bestaan in verschillende Vlaamse steden al autodeelstandplaatsen die ook aansluiten op andere vervoerswijzen. Het kind een naam geven, moet leiden tot meer herkenbaarheid, kwaliteit. We kozen ervoor om een duidelijk merkbeeld met bijkomende criteria te laten ontwikkelen om te vermijden dat elke gemeente een eigen weg zou opgaan.

LOKALE OVERHEDEN

Vandaag zijn er in Vlaanderen 6 erkende mobipunten (Deinze, Schoten, Vilvoorde, Brasschaat, Glabbeek en Nevel). Een 60-tal andere lokale overheden hebben concrete interesse.  Het concept mobipunten is eveneens opgenomen in het decreet basisbereikbaarheid. Binnen de 15 nieuwe vervoerregio’s zal tevens aan de slag gegaan worden met de uitrol van de mobipunten.

MEER INFO

Meer weten? Bezoek onze website www.mobipunt.be of neem contact op met bram@autodelen.net

Het uitdenken van het concept en de ontwikkeling van het beeldmerk en illustraties kaderen binnen het Interreg Noordzee project Share-North, gecofinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het Share-North project zorgt onder meer voor een overdracht van kennis van de steden Bremen en Bergen (Noorwegen). Beide steden hebben momenteel een beleid rond mobipunten.
Sinds januari 2018 kent het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken een projectsubsidie toe om het concept mobipunten zowel inhoudelijk als fysiek verder uit te bouwen.