Wat is autodelen

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is kan deze door een andere persoon gebruikt worden.
“Deze morgen werd de deelwagen gebruikt door mijn buurman om boodschappen te doen, straks gebruik ik hem om naar het containerpark te rijden en vanavond gebruikt iemand anders hem om familie te bezoeken op het platteland.” — Mil Aerts

Iets voor mij?

  • Ben jij iemand die zijn/haar autogebruik op voorhand wil en kan plannen?
  • Zie je een auto eerder als gebruiksvoorwerp dan als statussymbool?
Is het antwoord twee keer ja? Dan is autodelen iets voor jou!

Autodelen is ideaal voor…

  • Wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één (of een tweede) wil gebruiken.
  • Wie de eigen (tweede) auto vrij weinig gebruikt.
  • Wie overweegt om een (tweede) auto te kopen.
  • Wie af en toe wel een ander type wagen wil gebruiken.
  • Lokale overheden, RVT’s of organisaties die hun eigen wagenpark buiten de kantooruren ter beschikking willen stellen van de bevolking.

Vormen van autodelen

Wereldwijd  ontstaan  steeds  meer  nieuwe  autodeelinitiatieven.  Grosso  modo  kan  je  de initiatieven  opdelen  in  kostendelende buurtinitiatieven en  autodelen georganiseerd door autodeelaanbieders (met of zonder eigen wagenpark). Klik hier voor het overzicht van deze vormen van autodelen.