Over Autopia

Autopia is het Vlaams steunpunt voor particulier autodelen en heeft als doel duurzame, mens- en milieuvriendelijke mobiliteit te bevorderen, meer bepaald via het particulier autodelen.

Als steunpunt behartigt Autopia de belangen van alle autodelers in Vlaanderen, onderhandelt ze met verschillende partners om autodelen voortdurend aantrekkelijker en interessanter te maken en helpt ze kandidaat autodelers, startende autodelers en langdurige autodelers bij vragen, problemen en het zoeken van kandidaat-autodelers in de buurt.

 Op deze website vind je alle noodzakelijke info en ondersteuningsmateriaal om vlot en correct een eigen autodeelgroep te starten.