Wat als een gebruiker niet (tijdig) betaalt?

De afrekening bij Getaround en Dégage gebeurt via het platform/organisatie zelf. Betaalt een gebruiker niet, dan zal de organisatie dit regelen. Je krijgt immers je vergoeding via de organisatie, niet rechtstreeks van de gebruiker.

Bij Cozywheels zorg je zelf voor de afrekening met je gebruikers. Je kan hiervoor beroep doen op hun reservatietool. Het systeem stuurt een waarschuwing na een paar weken om de gebruiker hieraan te herinneren. Aarzel zeker niet om de gebruiker zelf nog te bellen. Blijft de gebruiker in gebreke? Neem zeker contact op met Cozywheels zelf.

Doe mee en boost autodelen!

Minder auto's, meer duurzaam gedeeld vervoer en iedereen mobiel, daar werkt Autodelen.net aan. Samen met actieve burgers, organisaties en geëngageerde beleidsmakers. Want wat we samen doen, doen we beter. We helpen je om in jouw buurt, organisatie of gemeente echt iets te veranderen.

Ontdek wat jij kan doen