Analyse lokaal energie- en klimaatpact

11/12/2020

Op 08/12 lanceerden ministers Demir en Somers een nieuw Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het plan moet de brug vormen met het Vlaams Energie- en Klimaatpact en moet lokale besturen ondersteunen in het behalen van hun klimaatambities. Voor gedeelde mobiliteit is vooral de derde werf van belang; “Elke buurt deelt (koolstofvrije (deel)mobiliteit) en is duurzaam bereikbaar”.

Op Vlaams niveau is het de bedoeling om de uitstoot van transport met 23% te doen dalen tegen 2030. Die doelstellingen worden in het lokaal energie- en klimaatpact doorvertaald naar concrete ambities.

Eén van de doelstellingen van de derde werf is 1 toegangspunt voor een (koolstofvrij) deelsysteem per 1.000 inwoners. ‘Toegangspunt’ wordt in de tekst omschreven als toegang tot een deelwagen, wat zowel roundtrip, free floating als particulier autodelen omvat. Uitgaande van gemiddeld 2 deelwagens per toegangspunt is het de ambitie om tegen 2030 13.200 deelwagens extra te hebben in Vlaanderen, goed voor een stijging van 340%.

Naar CO2-reductie worden voor deelmobiliteit geen concrete klimaatdoelstellingen geformuleerd.

Tot slot gaat men er vanuit dat tegen 2030 50% van de verkochte wagens elektrisch is, wat zou neerkomen op 660.000 voertuigen. Uitgaande van 10 wagens per laadpunt schat de Vlaamse Regering in dat er 66.000 laadpunten nodig zijn.

Ondersteuning voor lokale besturen

De Vlaamse Overheid voorziet o.a. de volgende ondersteuning naar lokale besturen:

 • Opstartsubsidies voor een elektrisch autodeelsysteem (10 miljoen euro)
 • Het plaatsen van laadpalen via Vlaams Relanceplan (15 miljoen euro)
 • Het oprichten van een Vlaams parkeerregister voor deelwagens om deelwagens te registreren zodat ze in alle Vlaamse gemeenten gratis kunnen parkeren
 • Het uitwerken van een Vlaamse standaard erkenning voor het ganse grondgebied (naar analogie met de LEZ) en een daarbij horend kwaliteitskader
 • Het koolstofvrij maken van het eigen wagenpark

Acties door lokale besturen

Daarnaast beschrijft het pact een aantal concrete acties die lokale besturen kunnen nemen:

 • Het verder inzetten op het koolstofvrij maken van het wagenpark en het te delen met inwoners
 • Het voorzien van reservatiezones voor deelmobiliteit aan Hoppinpunten
 • Het uitbouwen van (snel)laders op (semi)publiek terrein
 • Het uitbouwen van deelsystemen in samenwerking met specifieke doelgroepen (zoals garages)
 • Het promoten van particuliere en participatieve deelplatformen
 • Specifieke vereisten opnemen in bouwverordeningen en -reglementering
 • Ontmoedigen (via duurder maken) van de tweede bewonerskaart

Het plan heeft dus de nodige ambitie omtrent gedeelde mobiliteit. We houden jullie op de hoogte van toekomstige opportuniteiten via onze infokanalen.

Meer informatie over het pact vindt u hier terug.

Gerelateerd nieuws