Autodelen bij nieuwbouwlocaties: Opportuniteiten voor verlaging parkeernorm

07/06/2019

OPINIE – Gedeelde mobiliteit  is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Het biedt grote economische – en milieuvoordelen en zorgt voor meer ruimte in steden en woongebieden. Met de nakende betonstop voor de deur, de stijgende bevolking en een Vlaanderen waar open ruimte een schaars goed geworden is, ligt nu ook de weg open om het concept structureel te integreren bij nieuwbouwprojecten. Het schept wins voor lokale overheid, projectontwikkelaar en de toekomstige bewoner. Vandaag sta ik stil bij de opportuniteiten voor het verlagen van de parkeernorm. Op 20 juni vertellen experts het volledige verhaal tijdens een boeiende inspiratiesessie in Gent.

Gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is het gebruik van een voertuig door meerdere personen na of met elkaar. Het omvat autodelen, fietsdelen, carpoolen en het delen van allerlei andere voertuigen zoals steps, boten, scooters, enz. Het biedt een volwaardig alternatief voor het bezit van, vaak dure, eigen vervoersmiddelen. Gedeelde mobiliteit zorgt voor een transitie van het bezit van voertuigen naar het louter gebruik ervan. Dat laatste is één van de meest interessante voordelen en opportuniteiten voor nieuwbouwprojecten.

Minder wonen, meer dure parkeerplaatsen

Nieuwe woningen brengen extra autoverkeer met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de straten errond, leggen gemeentebesturen een minimum parkeernorm op. Gemiddeld vragen gemeentebesturen dat de projectontwikkelaar anderhalf tot twee parkeerplaatsen per wooneenheid voorziet. Voor de meeste ontwikkelaars en toekomstige bewoners is dit een overwegend negatieve investering.  Het is duur om extra parkeerplaatsen aan te leggen (zeker bij grotere projecten waar de gemeente vaak eist dat die ondergronds aangelegd worden) en de bewoners beschikken over minder woonruimte waardoor het vastgoed minder interessant wordt voor hen.

Een bijkomend negatief gevolg van de minimale parkeernorm is dat ondanks het feit dat  extra ondergrondse parkeerplaatsen de omliggende straten dan wel vrij houden, ze het tegelijk moeilijker maken om op termijn te werken aan autoluwe, klimaatvriendelijke woonwijken.

Gedeelde mobiliteit en nieuwbouwprojecten: win – win en nog eens win!

Mensen die geen (tweede) wagen bezitten hebben zowel ecologisch als ruimtelijk een kleinere voetafdruk. Mensen die autodelen, kiezen vaker voor zachte vervoersmodi en fietsdelers gebruiken minder de auto dan voorheen. Gedeelde mobiliteit versterkt met andere woorden de modal shift. Delende burgers zorgen met hun bewust verplaatsingsgedrag voor minder files, minder CO2 uitstoot en kwalitatieve, leefbare buurten.

Bovendien zijn er minder wagens, en dus minder grondstoffen en minder (parkeer)plaats, nodig om aan de totale mobiliteitsbehoefte te voldoen. Een deelwagen bijvoorbeeld vervangt, afhankelijk van de vorm van autodelen, tussen de 4 en 16 privéwagens. Er komt plaats vrij voor fietsers, voetgangers en ontmoeting. Sociale verbindingen ontstaan in delende buurten en er is een vlottere en veiligere verkeersdoorstroming.

Gedeelde mobiliteit zorgt m.a.w. voor een win-win-win situatie. De projectontwikkelaar moet minder parkeerplaatsen voorzien waardoor er meer ruimte is voor wonen en ontmoeting. Bovendien heeft hij een extra verkoopargument: potentiële kopers beschikken onmiddellijk over voldoende (auto)mobiliteit zonder dat ze zelf voertuigen moeten bezitten. De lokale overheid behaalt haar doelstellingen op vlak van duurzaamheid, leefbaarheid en meer open ruimte in de gemeente. De toekomstige bewoner tenslotte kan over een grotere woonoppervlakte en/of tuin beschikken en moet bovendien geen eigen (kostelijke) auto aanschaffen.

Theoretisch mooi, maar praktisch onhaalbaar…

Klinkt bovenstaande als muziek in de oren maar heb je als projectontwikkelaar of lokale overheid geen flauw idee hoe eraan te beginnen? Vrees niet! Op 20 juni organiseert Autodelen.net i.s.m. Advier en vdk bank de inspiratiesessie ‘Autodelen bij nieuwbouwlocaties’. Deze workshop biedt inspiratie en inzichten voor lokale overheden en projectontwikkelaars voor het structureel integreren van  gedeelde mobiliteit bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Via boeiende sprekers en concrete voorbeelden zal de win-win-win onweerlegbaar aangetoond worden.

Schrijf je in voor de inspiratiesessie

Vrijdag 7 juni 2019

Gerelateerd nieuws