De Green Deal Deelmobiliteit en Wonen is gelanceerd

30/04/2024

Met 63 zijn ze, de ondertekenaars van de nagelnieuwe Green Deal Deelmobiliteit en Wonen. In de komende drie jaar ondernemen ze allerlei acties om autodelen en fietsdelen evident te maken in woonomgevingen: ze organiseren testmomenten en infosessies voor inwoners, of opleidingen voor hun medewerkers, of delen bijvoorbeeld hun dienstwagens met buurtbewoners. De Green Deal werd ondertekend op 22 april in Gent.

Minder parkeerplaatsen, meer leefbare woonwijken

In nieuwe woonontwikkelingen raken parkeerplaatsen niet altijd verkocht. Dat is zonde, want die verharde ruimte had ook als groene ruimte kunnen worden ingericht. Bovendien kosten onverkochte parkeerplaatsen handenvol geld. Alleen kunnen projectontwikkelaars niet zomaar beslissen om minder parkeerplaatsen te bouwen: ze moeten van de stad of gemeente vaak 1,5 parkeerplaatsen per wooneenheid voorzien. Die minimumnorm voor parkeerplaatsen is achterhaald, want door deelauto’s, deelfietsen en deelsteps zijn er minder auto’s en minder parkeerplaatsen nodig. Dankzij deze Green Deal gaan steden en gemeenten en projectontwikkelaars samen aan de slag om de parkeernorm aan te passen aan duurzame en gedeelde mobiliteit.

Volgens Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir, die de nieuwe Green Deal financiert, kan deelmobiliteit onze woonwijken leefbaarder en klimaatbestendiger maken: “Elke deelauto vervangt 3 tot 10 privéauto’s, zo blijkt uit onderzoek. Door deelauto’s en deelfietsen beter te integreren in woonwijken, en het aanbod bekender te maken, zal deelmobiliteit meer ingeburgerd geraken. Zeker in de stad kunnen we, In plaats van die onverkochte parkeerplaatsen, groenere, leefbaardere woonomgevingen creëren, waar er ruimte is om te spelen, te leven en te wonen.”

63 ondertekenaars engageren zich voor deelmobiliteit

De parkeernorm is maar een van de vele obstakels die de 63 ondertekenaars samen willen aanpakken: zo is er onder andere meer aanbod van elektrische deelmobiliteit nodig, moet het concept van deelmobiliteit bekender worden, en is er meer kennisuitwisseling nodig tussen verschillende spelers. Alle ondertekenaars hebben daarvoor samen meer dan 300 acties gepland. Bij de ondertekenaars zitten steden en gemeenten, projectontwikkelaars, aanbieders van deelauto’s en deelfietsen, woonmaatschappijen en organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen.

Zo wil Zorgpunt Waasland bij hun dienstencentra en woonzorgcentra deelauto’s voorzien voor hun medewerkers en bewoners, maar die ook delen met de buurtbewoners. SAAMO Limburg wil dan weer een ‘fietsstation’ opstarten in sociale woonwijk Kolderbos, met elektrische gedeelde fietsen, een fietsenstalling en atelier voor kleine reparaties.

Infosessies en testmomenten voor deelmobiliteit

Andere ondertekenaars willen meer mensen laten kennismaken met deelmobiliteit. Gemeente Zulte zal de inwoners de kans geven om op straatfeesten of jaarmarkten ook deelauto’s of deelfietsen te testen. De Camino Group zal infosessies over deelmobiliteit organiseren voor de bewoners van hun woonprojecten. Projectontwikkelaar Compagnie Het Zoute organiseert dan weer een opleiding voor medewerkers, zodat zij allemaal mee zijn met de mogelijkheden, voordelen en praktische uitwerking van deelmobiliteit in woonontwikkelingen.

De Green Deal ‘Deelmobiliteit en Wonen’ is een initiatief van Autodelen.net, de Beroepsvereniging voor de Vastgoedsector, Netwerk Duurzame Mobiliteit en de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten, en wordt gesteund door het Departement Omgeving.

Wil jij ook ondertekenen met je organisatie?

Heb je deze kans gemist, en wil jij ook acties organiseren rond autodelen in woonomgevingen?

Je kan er nog bij!

Gerelateerd nieuws