Bevraging bij 4.000 Vlamingen wijst op grote opportuniteiten voor autodelen

15/12/2019

In een wereld die constant evolueert staat niemand stil, behalve onze wagens dan. Uit onderzoek ‘Mobiliteit in uw Buurt’ van Autodelen.net, VVSG en Ferm in het kader van de Vlaamse Green Deal Gedeelde Mobiliteit blijkt dat meer dan de helft van de wagens van ruim 4.000 respondenten jaarlijks minder dan 10.000 kilometer aflegt. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Deze resultaten tonen dat er nog heel wat opportuniteiten zijn voor autodelen in Vlaanderen.

Met dit onderzoek wilden Autodelen.net, VVSG en Ferm achterhalen hoe burgers zich verplaatsen en in welke mate ze hierbij een rol weggelegd zien voor gedeelde mobiliteit. Via een oproep van Vlaamse steden en gemeenten werd de online bevraging in het najaar van 2019 verspreid (dus pre-corona). Dat resulteerde in 4.279 respondenten. De resultaten leveren heel wat voer voor discussie voor lokale overheden en vervoerregio’s, en zijn tevens relevant voor de vele mobiliteitsaanbieders in Vlaanderen.

Groot potentieel voor autodelen

Ongeveer 10% van de respondenten heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen. Het onderzoek toont aan dat het aantal gebruikers van gedeelde mobiliteit de komende jaren veel hoger kan liggen. Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar en ongeveer 20% geeft aan gebruik te maken van deelfietsen indien er een (extra) aanbod wordt gecreëerd in de buurt. Dit onderzoek leert ons daarnaast ook dat een aanzienlijk deel van de wagens van de respondenten maar beperkt wordt gebruikt en dus heel vaak stil staat. Meer dan de helft van de wagens van de ruim 4.000 respondenten legt jaarlijks minder dan 10.000 kilometer af. Vier op de tien respondenten geeft ook aan dat zijn of haar tweede wagen niet meer dan drie keer per week gebruikt wordt. Beide indicatoren (bereidheid tot gebruik gedeelde mobiliteit en het huidige overaanbod aan privéwagens) wijzen op een groot potentieel voor autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit.

Bereken je financiële besparing door autodelen

Recent lanceerde Autodelen.net, netwerk voor autodelen in Vlaanderen, de website savewithcarsharing.be waarop burgers het financiële voordeel van autodelen t.o.v. het bezit van een eigen auto heel nauwkeurig kunnen berekenen. Deze prijscalculator leert ons dat zowel het aantal gereden uren als kilometers een doorslaggevende rol spelen in de berekening. Simulaties tonen dat wie minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt vaak goedkoper af is met autodelen. Wetende dat meer dan de helft van de respondenten van dit onderzoek minder dan 10.000 km per jaar met de wagen rijdt, geeft aan dat aanzienlijk wat Vlamingen hun mobiliteitsfactuur kunnen laten dalen door autodelen.

Belangrijkste resultaten uit het onderzoek

  • 92% van de respondenten heeft minstens één wagen
  • 40% van de respondenten gebruikt de tweede wagen niet meer dan drie keer per week, 32% gebruikt de eerste wagen zelfs niet meer dan drie keer per week. De rest van de tijd staan deze wagens stil.
  • 50% van de eerste wagens en 60% van de tweede wagens leggen minder dan 10.000 kilometer af per jaar
  • Zes op de tien respondenten carpoolt af en toe. 10% heeft ervaring met autodelen en 8% met deelfietsen.
  • Bijna 40% van de respondenten ziet zichzelf aan autodelen doen binnen dit en vijf jaar.

Download het onderzoek

Het volledige onderzoek ‘Mobiliteit in uw buurt’ kan je hier downloaden en lezen.

 

Gerelateerd nieuws