Brussel wil verder werk maken van duurzame gedeelde mobiliteit

19/07/2019

Autodelen.net is verheugd te lezen dat de nieuwe Brusselse regering de komende vijf jaar verder zal inzetten op het ondersteunen van autodelen als duurzame mobiliteitsoplossing. Ook andere vormen van gedeelde mobiliteit krijgen aandacht in het regeerakkoord.

Net voor de nationale feestdag hebben de Brusselse onderhandelaars hun werk afgerond. De nieuwe gewestregering schenkt in haar regeerakkoord ruime aandacht aan mobiliteit. Zo wordt aangekondigd dat 30 km/u de regel wordt in het hele gewest, dat er extra investeringen komen voor voetpaden en fietsinfrastructuur, dat verkeersveiligheid een topprioriteit wordt en dat er nagedacht wordt over een hervorming van de verkeersfiscaliteit

 Daarnaast valt ook op dat de nieuwe bestuursploeg expliciet verwijst naar autodelen. Men wil de komende vijf jaar het particulier autodelen aanmoedigen, net als de ontwikkeling van autodeeldiensten die het hele grondgebied van het gewest bestrijken. Verder schenkt het regeerakkoord aandacht aan andere vormen van gedeelde mobiliteit. Er komt infrastructurele ondersteuning voor carpooling in Brussel, en het regelgevende kader voor het gebruik van deelfietsen en -steps zal verder uitgewerkt worden. Zo zal er geïnvesteerd worden in stallingen voor deelfietsen en -steps op de openbare weg.

 Autodelen.net is verheugd dat de Brusselse regering vernieuwde ambities uitspreekt op het vlak van duurzame mobiliteit. Nu komt het erop aan dat daar ook concrete acties en de nodige budgetten aan gekoppeld worden. Daar zullen we met Autodelen.net op toezien. Tegelijk zijn we steeds bereid om de regering hiervoor met raad en daad bij te staan. Brussel is klaar voor een duurzame en gedeelde toekomst. Een eerste belangrijke tussenstap in dit traject: Shared Mobility Rocks, hét internationale symposium over gedeelde mobiliteit, op 8 oktober in Brussel.

vrijdag 19 juni 2019

Lees ook onze beleidsaanbevelingen voor de nieuwe regeringen

Gerelateerd nieuws