COVID-19: Steun voor gedeelde mobiliteitssector

04/05/2020

laatst gewijzigd op 3 april 2020

De impact van de verschillende maatregelen om het Coronavirus in te dammen is zeer groot, ook in de sector van de gedeelde mobiliteit. Vanuit Autodelen.net willen we de aanbieders van gedeelde mobiliteit zo goed mogelijk informeren en helpen. Er bestaan verschillende steunmaatregelen die de aanbieders kunnen aanvragen. 

Welke steunmaatregelen zijn er momenteel voorzien voor ondernemingen? Hieronder staat een overzicht met links naar de bevoegde overheidsinstanties. Indien aanbieders van gedeelde mobiliteit op problemen stoten bij aanvraag van een steunmaatregel, wil Autodelen.net mee naar oplossingen zoeken!

De federale overheid

Voor alle ondernemingen, ongeacht welke sector, met een ondernemingsnummer, die hinder ondervinden en aantonen.

 • De federale overheid biedt vooral ademruimte, concreet een afbetalingsplan, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van boetes voor uw bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting.
 • Er is automatisch uitstel voor indiening ban de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing, respectievelijk tot 5 juni, 20 juli en 15 juli 2020.

Alle info vindt u hier

RVA: tijdelijke werkloosheid

RVA vereenvoudigde de aanvraag voor tijdelijke werkloosheid (update 23/3/2020). Elke vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van het coronavirus wordt vanaf heden geklasseerd onder ‘Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’. Er is dus geen onderscheid meer met economische werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders en bedienden

 • Zo snel mogelijk: stuur een elektrische aangifte door  (voor eind maart) via socialsecurity.be. Het betreft een zogenaamde ‘ASR scenario 5’ met als opties ‘overmacht’.
 • De voorafgaande officiële mededeling is niet meer nodig.
 • Uw werknemers dienen bij hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag in met het formulier C3.2 Werknemer-Corona.

Voor het laatste nieuws over de regeling voor de tijdelijke werkloosheid raden wij u aan de website van de RVA te blijven volgen.

Unizo geeft ook een duidelijk overzicht mee.

Vlaamse overheid

 • De Vlaamse overheid heeft een hinderpremie van éénmalig €2.000 tot €4.000 voor ondernemingen die verplicht worden te sluiten, doe de aanvraag binnen de 30 dagen na verplichte sluiting. Momenteel wordt onderzocht of er ook schaderegelingen zijn voor andere sectoren. Laat je e-mailadres achter om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen!
 • Een crisiswaarborg om bestaande schuldafrekeningen te overbruggen.

Sinds 1 april 2020 voorziet de Vlaamse regering bijkomende maatregelen voor de getroffen bedrijven:

  • Een eenmalige compensatiepremie van €3000 voor bedrijven die 60% of meer omzetverlies hebben t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Bedrijven met meerdere zetels kunnen maximaal 5 premies combineren. Meer info via Vlaio.
  • Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet

Een overzicht van alle Vlaamse maatregelen kan je hier vinden. Schrijf jullie zeker ook in op de Corona-nieuwsbrief voor bedrijven. 

Brussel

Een aantal bijkomende maatregelen, vooral wat reeds aangegane leningen betreft, meer info vindt u hier.

Vragen of hulp nodig?

Neem contact op met info@autodelen.net of telefoneer naar 09 242 32 75.

>> Lees ook de veiligheidsmaatregelen voor autodelers

Gerelateerd nieuws